Ketil Østrem

Ketil Østrem

Omtale

Ketil Østrem er universitetslektor ved Universitetet i Agder og underviser i friluftsliv på bachelorprogrammet i idrett og på GLU kroppsøving. Han har bred undervisningserfaring i ulike friluftslivsaktiviteter, men med et hovedfokus på ferdsel og opphold ved kyst og i vinterfjellet. Østrem er medlem av forskningsgruppen SEP-HEP, hvor ledelse og didaktikk i friluftsliv inngår blant hans sentrale forskningsinteresser.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2