Øyvind Bjerke

Øyvind Bjerke

Øyvind Bjerke er førstelektor i kroppsøving og idrett ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU. Han har mange års erfaring med utdanning av lærerstudenter i tillegg til å ha jobbet i skolen og som trener for barn, unge og voksne. Han er særlig opptatt av aspekter ved motorisk læring og hvordan man kan utvikle kroppsøvingsfaget slik at innholdet kan inspirere til bevegelsesglede.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform