Aktivitetslære i kroppsøving (nettsted) (Nettsted)

Forfatter:

Geir Øvrevik (red.)

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202658687
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Kroppsøving og Lærerutdanning
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Kroppsøving
Varighet: 1456 dager fra kjøpsdato
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Aktivitetslære i kroppsøving (nettsted)

Denne nettressursen består av videoer som viser ulike teknikker og øvelser, omtalt i boken Aktivitetslære i kroppsøving – en fagdidaktisk grunnbok.

Ved kjøp av papirutgaven av boken får du gratis tilgang til nettressursen via e-nøkkel trykt i boka. Boken vil også bli utgitt digitalt, og der er filmene integrert.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Geir Øvrevik er universitetslektor ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA). Han underviser i friluftsliv på bachelorprogrammet i idrett og har vært fagkoordinator for friluftslivsutdanningen ved UiA siden 2010. I tillegg underviser han i kroppsøving og idrett både på GLU og lektorutdanningen. Øvrevik har omfattende erfaring som kroppsøvingslærer i skolen. Han har tidligere skrevet flere aktivitetshefter i kroppsøving, både for skole og barnehage, og vært redaktør og forfatter i flere bokutgivelser.

Øyvind Bjerke er førstelektor i kroppsøving og idrett ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU. Han har mange års erfaring med utdanning av lærerstudenter i tillegg til å ha jobbet i skolen og som trener for barn, unge og voksne. Han er særlig opptatt av aspekter ved motorisk læring og hvordan man kan utvikle kroppsøvingsfaget slik at innholdet kan inspirere til bevegelsesglede.

Bjørnar Kjellstadli er universitetslektor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger (UiS). Han har jobbet mer enn 20 år som kroppsøvings- og idrettslærer både i videregående skole, på høgskole og universitet. I dag underviser/veileder han hovedsakelig på bachelorprogrammet i idrett og på grunnskolelælererutdanningen i kroppsøving. Han har bred undervisningserfaring i ulike aktiviteter med hovedvekt på friluftslivs- og vinteraktiviteter. Har også bakgrunn som langrennstrener og instruktør for Norges skiforbunds trenerkurs innen skileik, langrenn og telemark.

Svein Rune Olsen er universitetslektor i idrett og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA). Han har mange års erfaring med utdanning av idretts- og kroppsøvingsstudenter og har bakgrunn som aktiv idrettsutøver i basketball og orientering. I tillegg har han flere års erfaring som trener for barn og unge i idrettene orientering og basketball. Han er opptatt av individualisering og en god progresjon i kroppsøvingsundervisningen som er tilpasset hver enkelt elev.

Hilde Stokvold Gundersen er førsteamanuensis i idrett ved Institutt for idrett, kosthold og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), hvor hun blant annet underviser i friidrett og basistrening. Hun har også mange års erfaring som friidrettstrener for utøvere i alle aldersgrupper og på ulike nivåer. Hun er særlig opptatt av organiseringsformer som skaper stor aktivitet, og at alle øvelser tilrettelegges slik at det skaper mestring og utvikling uavhengig av nivå.

Ketil Østrem er førstelektor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA) og underviser/veileder hovedsakelig på bachelorprogrammet i idrett og på grunnskolelærerutdanningen i kroppsøving. Han har bred undervisningserfaring i mange ulike ballspill, med et hovedfokus på hvordan man kan lykkes med ballspill og balleker i grunnskole og videregående skole. I tillegg har han en omfattende undervisningserfaring i mange ulike friluftslivsaktiviteter, men med fokus på opphold og ferdsel ved kyst
og i vinterfjellet. Didaktiske perspektiver innen ballspill og friluftsliv inngår blant hans sentrale forskningsinteresser ved UiA. Østrem har bidratt i flere bokutgivelser.