Geografi (Fagfornyelsen LK20)

Geografi (2020) (Fleksibind)

Lærebok geografi vg1/vg2

Forfatter:

Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Torgeir Salih Holgersen

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 268
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202638740
Kategori: Geografi
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Geografi
Nivå: Vg1, Vg2
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Geografi (2020)

Geografi kommuniserer godt med elevene og engasjerer til å utforske sammenhenger i faget. Fagfornyelsen gir geografi et særskilt ansvar for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling, og oppmerksomheten rundt klimaendringer og samspillet mellom natur og menneske gjør geografifaget mer aktuelt og relevant enn noen gang.


Klimaforsker Bjørn Halvard Samset fra Cicero har skrevet et essay til elevene i boka om klimaendringene, hvordan det vil være noe vi må forholde oss til i framtida og noe vi må være med på å løse.

Feltarbeidet har en viktig plass i fagfornyelsens nye læreplan. Læreverket har en systematisk struktur, er ryddig og rikt illustrert. Strukturen gjør det lett å prioritere og velge temaer man ønsker å fordype seg i og gjøre lokale tilpasninger.Det er lagt vekt på en god sammenheng mellom bilder, figurer, tegninger og tekst i læreboka for å styrke elevenes lesing og forståelse. Å bli kjent med, bruke og lese tabeller og figurer er en kompetanse elevene skal utvikle. Sentrale begreper og faguttrykk er godt forklart.

Læreboka finnes i digitale utgaver som Geografi Unibok og Brettbok.

Gratis digitale ressurser for elevene
De digitale ressursene på Geografi Elevnettsted er et viktig supplement til boka. På nettsidene er det lagt opp til undervisningsopplegg og oppgaver med mer lokal tilpasning og temaer der elevene går i dybden. Det er også fordypende og utforskende oppgaver og flere illustrasjoner, kart og figurer som utdyper temaene i læreboka. Nettressursene for elevene er gratis, men de må logge inn slik at de kan lagre svar på oppgaver og få tilbakemeldinger fra lærer.

Digitale ressurser for lærerne
På lærernettstedet Geografi Lærernettsted finner læreren nyttige ressurser til undervisningen som forslag til årsplaner, tips til feltarbeid, prosjektoppgaver og andre vurderingssituasjoner. Læreren kan følge med på elevenes arbeid, progresjon og kommentere innleveringer på nettsiden. Tilgang krever lisens.

Forfatterne har lang undervisningserfaring og kompetanse i de sentrale fagområdene.

Til toppen

Andre utgaver

Geografi (2020) Unibok
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2020
Geografi (2020) Elevnettsted
Bokmål Nettsted 2020
Forfatter(e)

Helene Eide er lektor ved Lillestrøm videregående skole der hun underviser i geofag, geografi, og naturfag. Hun er cand. scient fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi og har også studert Geografiske Informasjonssystemer ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Eide er i tillegg utdannet næringsmiddelteknolog fra Høyskolen i Sør-Trøndelag. I læreverket Geografi har hun hatt hovedansvaret for kapitlene om vær, klima, klimaendringer og grønne ressurser, og hun har også bidratt med feltarbeidsoppgaver på læreverkets digitale ressurser.

Torgeir Salih Holgersen er lektor ved Blindern videregående skole der han underviser i geografi, samfunnsfag og historie. Holgersen har hovedfag i samfunnsgeografi. Han har skrevet lærebøker i geografi og samfunnsfag for ungdomstrinnet og videregående skole. I læreverket Geografi har han hovedansvaret for kapitlene om demografi og levekår. I læreverket Delta!, samfunnskunnskap er han en av tre hovedforfattere.

Odd-Ivar Johansen underviser i geografi og matematikk ved Nydalen videregående skole. Han er cand. real med hovedfag i naturgeografi fra Universitetet i Oslo. Johansen har skrevet lærebøker i naturfag for ungdomsskolen og geografi for videregående skole. I Geografi har han hatt hovedansvaret for kapitlene om hvordan jordas ytre og indre krefter danner berggrunn og landformer.

Geografi (Fagfornyelsen LK20)

Geografi er et læreverk som kommuniserer godt med elevene og engasjerer til utforsking av sammenhenger. Kunnskap om klima og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling er med som et perspektiv i alle kapitlene. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker alle målene i læreplanen for geografi.