Geografi (Fagfornyelsen LK20)

Geografi vg1/vg2

Fag: Geografi
Nivå: Vg2, Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Geografi (Fagfornyelsen LK20)

Geografi er et læreverk som kommuniserer godt med elevene og engasjerer til utforsking av sammenhenger. Kunnskap om klima og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling er med som et perspektiv i alle kapitlene. Lærebok og digitale ressurser dekker alle kompetansemålene i læreplanen for geografi til fagfornyelsen.

Bærekraftig utvikling og globalisering

I Geografi (2020) er FNs bærekraftmål og solid fagkunnskap om bærekraftig utvikling, klima og klimaendringer løftet fram. Fagfornyelsen gir geografi et særskilt ansvar for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling, og oppmerksomheten rundt klimaendringer og samspillet mellom natur og menneske gjør geografifaget mer aktuelt og relevant enn noen gang. Med læreverket Geografi får elevene kunnskapene de trenger for å utforske, gjennomføre undersøkelser og diskutere problemstillinger om bærekraftig utvikling og ressursbruk.

Klimaforsker Bjørn Halvard Samset fra Cicero har skrevet et essay til elevene i boka om klimaendringene, hvordan det vil være noe vi må forholde oss til i framtida og noe vi må være med på å løse.

Sammenhenger mellom natur og samfunn

Geografifaget skal gjøre elevene i stand til å se sammenhenger mellom natur og samfunn. I Geografi (2020) tar vi for oss hvordan landformene omkring oss har blitt dannet av indre og ytre krefter og gir ulike forutsetninger for næringsliv og livsgrunnlag. Ressursbruk, interesser og konflikter knyttet til arealbruk i Norge, Sápmi/Sábme/Sáepmie og nordområdene blir diskutert.

Formidling av fagstoff og struktur

Læreverket har en systematisk struktur, er ryddig og rikt illustrert. Strukturen gjør det lett å prioritere og velge temaer man ønsker å fordype seg i og gjøre lokale tilpasninger. Det er lagt vekt på en god sammenheng mellom bilder, figurer, tegninger og tekst i læreboka for å styrke elevenes lesing og forståelse. Å bli kjent med, bruke og lese tabeller og figurer er en kompetanse elevene skal utvikle. Sentrale begreper og faguttrykk er godt forklart. På nettsiden til læreverket finner elevene flere illustrasjoner, kart og figurer som utdyper temaene i læreboka.

Lokalt feltarbeid og digitale ressurser

Feltarbeidet har en viktig plass i fagfornyelsens nye læreplan og i læreverket Geografi. Kurs, tips, oppgaver og hjelpeark på nettstedet kan brukes i forbindelse med lokalt feltarbeid. Geografi Elevnettsted er et viktig supplement til boka med undervisningsopplegg og oppgaver for lokal tilpasning og temaer der elevene går i dybden og utforske mer. Nettstedet er gratis for elev, men bruk krever innlogging for å lagre besvarelser. Med Elevnettsted Pluss kan eleven lytte til innlest læreboktekst.
Geografi Lærernettsted inneholder forslag årsplan, tips til feltarbeid, prosjektoppgaver og vurdering. Læreren kan følge elevenes progresjon med oppgaver på nettstedet, legge til egne oppgaver og kommentere innleveringer fra elev.

Digital lærebok

Læreboka Geografi finnes i digitale utgaver, som Geografi Unibok og Brettbok. Med Unibok som har god lesbarhet også på mindre skjermer, får elevene innlest læreboktekst, gode leseverktøy, digital ordbok. Les mer på www.unibok.no.

Engasjerte forfattere med lang erfaring

Forfatterne har alle lang undervisningserfaring og engasjerer seg i læreplanutvikling og bærekraft. Helene Eide naturgeograf, Odd-Ivar Johansen naturgeograf og Torgeir Salih Holgersen samfunnsgeograf.

Læreverket består av følgende komponenter:

Til toppen

Forfatter(e)

Helene Eide er lektor ved Lillestrøm videregående skole der hun underviser i geofag, geografi, og naturfag. Hun er cand. scient fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi og har også studert Geografiske Informasjonssystemer ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Eide er i tillegg utdannet næringsmiddelteknolog fra Høyskolen i Sør-Trøndelag. I læreverket Geografi har hun hatt hovedansvaret for kapitlene om vær, klima, klimaendringer og grønne ressurser, og hun har også bidratt med feltarbeidsoppgaver på læreverkets digitale ressurser.

Odd-Ivar Johansen underviser i geografi og matematikk ved Nydalen videregående skole. Han er cand. real med hovedfag i naturgeografi fra Universitetet i Oslo. Johansen har skrevet lærebøker i naturfag for ungdomsskolen og geografi for videregående skole. I Geografi har han hatt hovedansvaret for kapitlene om hvordan jordas ytre og indre krefter danner berggrunn og landformer.

Torgeir Salih Holgersen er lektor ved Blindern videregående skole der han underviser i geografi, samfunnsfag og historie. Holgersen har hovedfag i samfunnsgeografi. Han har skrevet lærebøker i geografi og samfunnsfag for ungdomstrinnet og videregående skole. I læreverket Geografi har han hovedansvaret for kapitlene om demografi og levekår. I læreverket Delta!, samfunnskunnskap er han en av tre hovedforfattere.

Titler/bestilling