Geografi (Fagfornyelsen LK20)

Geografi vg1/vg2

Fag: Geografi
Nivå: Vg2, Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Geografi (Fagfornyelsen LK20)

Geografi er et læreverk som kommuniserer godt med elevene og engasjerer til utforsking av sammenhenger. Kunnskap om klima og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling er med som et perspektiv i alle kapitlene. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker alle målene i læreplanen for geografi.

Læreverket har rike digitale ressurser for lærere og elever, og man kan velge mellom analog og digital lærebok.

Bærekraftig utvikling og globalisering

I Geografi (2020) er FNs bærekraftmål og solid fagkunnskap om bærekraftig utvikling, klima og klimaendringer løftet fram. Fagfornyelsen gir geografi et særskilt ansvar for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling, og oppmerksomheten rundt klimaendringer og samspillet mellom natur og menneske gjør geografifaget mer aktuelt og relevant enn noen gang. Med læreverket Geografi får elevene kunnskapene de trenger for å utforske, gjennomføre undersøkelser og diskutere problemstillinger om bærekraftig utvikling og ressursbruk.

Klimaforsker Bjørn Halvard Samset fra Cicero har skrevet et essay til elevene i boka om klimaendringene, hvordan det vil være noe vi må forholde oss til i framtida og noe vi må være med på å løse.

Sammenhenger mellom natur og samfunn

Geografifaget skal gjøre elevene i stand til å se sammenhenger mellom natur og samfunn. I Geografi (2020) tar vi for oss hvordan landformene omkring oss har blitt dannet av indre og ytre krefter og gir ulike forutsetninger for næringsliv og livsgrunnlag. Ressursbruk, interesser og konflikter knyttet til arealbruk i Norge, Sápmi/Sábme/Sáepmie og nordområdene blir diskutert.

Formidling av fagstoff og struktur

Læreverket har en systematisk struktur, er ryddig og rikt illustrert. Strukturen gjør det lett å prioritere og velge temaer man ønsker å fordype seg i og gjøre lokale tilpasninger. Det er lagt vekt på en god sammenheng mellom bilder, figurer, tegninger og tekst i læreboka for å styrke elevenes lesing og forståelse. Å bli kjent med, bruke og lese tabeller og figurer er en kompetanse elevene skal utvikle. Sentrale begreper og faguttrykk er godt forklart. På nettsiden til læreverket finner elevene flere illustrasjoner, kart og figurer som utdyper temaene i læreboka.

Lokalt feltarbeid

Feltarbeidet har en viktig plass i fagfornyelsens nye læreplan. Geografi har rikholdige digitale ressurser med blant annet kurs, tips, oppgaver og hjelpeark som kan brukes i forbindelse med lokalt feltarbeid.

Gratis digitale ressurser for elevene

De digitale ressursene, Geografi Elevnettsted, er et viktig supplement til boka. På nettsidene er det lagt opp til undervisningsopplegg og oppgaver med mer lokal tilpasning og temaer der elevene går i dybden. Det er også fordypende og utforskende oppgaver og flere illustrasjoner og figurer. Nettressursene for elevene er gratis, men de må logge inn for lagre svar på oppgaver og for underveisvurderinger fra lærer.

Digitale ressurser for lærerne

På lærernettstedet Geografi Lærernettsted finner læreren nyttige ressurser til undervisningen som forslag til årsplaner, tips til feltarbeid, prosjektoppgaver og andre vurderingssituasjoner. Læreren kan følge med på elevenes arbeid, progresjon og kommentere innleveringer på nettsiden. Tilgang krever lisens.

Digital lærebok

Læreboka Geografi finnes også i digitale utgaver, som Geografi Unibok og Geografi Brettbok. Geografi (2020) Unibok er mest brukt og utgaven til fagfornyelsen har innlest læreboktekst, nyttige funksjoner som støtter leseforståelsen, integrert ordbok med forklaringer og synonymer og et strukturert multimedialt innhold: animasjoner, infografikk og korte filmer som motivasjon og introduksjon til hvert kapittel og selvrettende test-deg-selv-oppgaver til slutt i hvert kapittel. Les mer om Unibok og funksjonalitet på www.unibok.no.

Engasjerte forfattere med lang erfaring

Forfatterne har alle lang undervisningserfaring i faget og er engasjert i læreplanutvikling og bærekraft. Helene Eide er naturgeograf, Odd-Ivar Johansen er naturgeograf og Torgeir Salih Holgersen er samfunnsgeograf.

Til toppen

Forfatter(e)

Helene Eide er lektor ved Lillestrøm videregående skole der hun underviser i geofag, geografi, og naturfag. Hun er cand. scient fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi og har også studert Geografiske Informasjonssystemer ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Eide er i tillegg utdannet næringsmiddelteknolog fra Høyskolen i Sør-Trøndelag. I læreverket Geografi har hun hatt hovedansvaret for kapitlene om vær, klima, klimaendringer og grønne ressurser, og hun har også bidratt med feltarbeidsoppgaver på læreverkets digitale ressurser.

Odd-Ivar Johansen underviser i geografi og matematikk ved Nydalen videregående skole. Han er cand. real med hovedfag i naturgeografi fra Universitetet i Oslo. Johansen har skrevet lærebøker i naturfag for ungdomsskolen og geografi for videregående skole. I Geografi har han hatt hovedansvaret for kapitlene om hvordan jordas ytre og indre krefter danner berggrunn og landformer.

Torgeir Salih Holgersen er lektor ved Blindern videregående skole der han underviser i geografi, samfunnsfag og historie. Holgersen har hovedfag i samfunnsgeografi. Han har skrevet lærebøker i geografi og samfunnsfag for ungdomstrinnet og videregående skole. I læreverket Geografi har han hovedansvaret for kapitlene om demografi og levekår. I læreverket Delta!, samfunnskunnskap er han en av tre hovedforfattere.

Titler/bestilling