Forretningsforståelse (Heftet)

Forfatter:

Kari Håvåg Voldsund, Tale Skjølsvik og Judit Bragelien

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 416
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202613471
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Organisasjon og ledelse , Matematikk, realfag og teknologi og Innovasjon
Fag: Innovasjon, Matematikk, realfag og teknologi, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Forretningsforståelse

Forretningsforståelse i ny, kortere og mer konsis utgave!

Boken beskriver gode metoder og verktøy som er nødvendige for å drive med forretningsutvikling. Den behandler viktige temaer i arbeidslivet for alle som har begrenset bakgrunn fra organisasjonslivet eller som ønsker å utvikle sin forretningsforståelse. Å ha forretningsforståelse er viktig for å kunne bidra i en organisasjon og lykkes i arbeidslivet.

I denne nye utgaven har forfatterne utviklet begrepet forretningsforståelse, og de legger mer vekt på en bredere forståelse, der samfunnsperspektivet får mer plass. FNs 17 bærekraftsmål og sirkulær økonomi gis også større oppmerksomhet i fremstillingen. Design thinking er tatt inn som tankemåte og rammeverk, og bidrar til brukerorientert innovasjonstilnærming. Boken har en logisk oppbygning og følger arbeidsprosessen i utviklingen av en forretningsplan.

Forretningsforståelse gir innsikt i både forretningsideer og -modeller, forretningsplanlegging og forretningsdrift. Den er lettlest og skrevet med morsomme og oppdaterte eksempler og anekdoter, men har samtidig et godt teoretisk fundament med en rekke referanser. Boken er rettet mot innovasjons- og entreprenørskapsemner i profesjonsutdanninger innen ingeniørfag, økonomi- og helsefag og etter- og videreutdanningskurs, men kan også benyttes av alle som ønsker å utvikle sin forretningsforståelse.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Tilleggsmateriell
Forfatter(e)

Kari H. Voldsund er førstelektor innen teknologiledelse, innovasjon og entreprenørskap og jobber som foreleser og forsker ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi ved NTNU og har lang erfaring fra ulike lederstillinger innen salg og markedsføring i bedrifter som Hansa Borg, Kavli, Midelfart & Co og W. Giertsen. Voldsund har opparbeidet seg en bred forelesningserfaring innenfor fagområdene innovasjon, entreprenørskap, forretningsforståelse og endrings- og prosjektarbeid, og hun jobber også som foredragsholder, mentor for oppstartsselskaper og prosjektleder. Voldsund er konsulent og forsker i prosjektet Gründersporet sammen med Meland kommune, i tillegg til at hun bygger opp og leder forskningsgruppen Sustainability and Green Innovation ved HVL. Noe av Voldsunds forskningsbidrag er publisert i Research Handbook on Start-Up Incubation Ecosystems og Emerald Education + Training.

Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI, og hun jobber som prodekan for forskning, og som professor i teknologiledelse, ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har bred forelesningserfaring innen strategi, markedsføring, entreprenørskap og økonomi på bachelor- og masternivå. Skjølsvik har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Gemini Consulting (nå Cap Gemini), og jobber også som foredragsholder. Hennes forskningsinteresser inkluderer digitalisering i arbeidslivet, strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter og innkjøp av konsulenttjenester. Skjølsvik har publisert artikler i ledende internasjonale tidsskrifter som California Management Review, Journal of Business Research, The Service Industries Journal, Journal of Public Administration Research and Theory og Journal of Supply Chain Management.

Judit Johnstad Bragelien er høyskolelektor og jobber ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet siviløkonom (MSc) fra NHH med vekt på strategi. Hun har lang erfaring fra E.A. Smith-gruppen innenfor markedsføring, ledelse og utvikling av virksomheter, samt en kortere periode som konsulent i Experis. Bragelien har i løpet av de senere årene opparbeidet seg en bred forelesningserfaring ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) innenfor fagområdene innovasjon, entreprenørskap, endringsledelse og forretningsutvikling. Hun har undervist både studenter og næringslivet gjennom høgskolens eksterne etter- og videreutdanningskurs. I tillegg til innovasjon og entreprenørskap inkluderer forskningsinteressene hennes sirkulær økonomi, og hun deltar i sirkulær ressursgruppe opprettet av Bergen Næringsråd. Brageliens forskningsbidrag er blant annet publisert i Research Handbook on Start-Up Incubation Ecosystems og Emerald Ecucation + Training.