Entreprenørskap og innovasjonsledelse (Heftet)

Forfatter:

Nils Per Hovland

FAGSNAKK-BLOGG: Forfatter av Entreprenørskap og innovasjonsledelse gir en effektiv innføring i de utfordringer og muligheter man møter som entreprenør. 

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 227
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Entreprenørskap og innovasjonsledelse
ISBN: 9788202550547
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Organisasjon og ledelse og Innovasjon
Fag: Innovasjon, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Entreprenørskap og innovasjonsledelse

Entreprenørskap og innovasjonsledelse gir en effektiv innføring i de utfordringer og muligheter man møter som entreprenør. Boka er praktisk innrettet, bruker mange eksempler og gir leseren oppgaver å løse. Den er en nyttig støttespiller for studenter som ønsker å starte ny virksomhet, enten i form av studentbedrift eller ordinær bedrift. Studenter som arbeider med nyskapingsprosjekter får med seg erfaring som kommer til nytte om de får jobb i etablerte bedrifter og organisasjoner. Både privat og offentlig virksomhet møter i dag krav om omstilling og nyskaping.

Bokas første del er en detaljert veiledning i hvordan man kan utvikle og lede et nyskapingsprosjekt. Gjennom eksempler og korte veiledninger får leseren praktiske råd for bedre å forstå og beherske prosessene. Andre del handler om entreprenøren, nettverket rundt denne og om entreprenørskap som samfunnsfenomen. Kapitlene gir innblikk i spørsmål som opptar forskere, politikere og andre samfunnsengasjerte.

Entreprenørskap og innovasjonsledelse egner seg godt som innføringsbok på et gradsstudium eller som kjernepensum på et enkeltkurs. De som arbeider i veiledningstjenesten, i finanssektoren og andre som har behov for å forstå entreprenørene og de utfordringer disse møter, vil også ha stor nytte av den.

I denne 3. utgaven av boka er det lagt større vekt på å belyse ulike strategier og prosesser i nyskapingsarbeidet. En god del av stoffet er omarbeidet i forhold til tidligere utgaver, og tabeller og faktainformasjon er ajourført så godt det har latt seg gjøre.

Entreprenørskap og innovasjonsledelse

  • retter søkelyset mot alle sider av nyskapingsprosessen, fra idé til levedyktig virksomhet
  • framhever viktigheten av teamarbeid og nettverk
  • beskriver de viktigste samfunnsmessige rammebetingelser for nyskaping
  • legger vekt på at ledelse og beslutningstaking ved nyskaping kjennetegnes av stor risiko og tvetydighet

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Nils Per Hovland (f. 1950) er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han har jobbet med nyskaping og næringsutvikling i store deler av sitt yrkesaktive liv - som forsker, prosjektleder, lærer og veileder. Han har også praksis fra industri og forvaltning. Han er utdannet siviløkonom med høyere avdelingseksamen i samfunnsøkonomi fra NHH. Siden midten på 1990-tallet har Hovland konsentrert seg spesielt om entreprenørskap som samfunnsfenomen, som forskningstema og som pedagogisk metode. Han er i dag studiekoordinator for innovasjonsstudiene ved USN, campus Bø.