Judit Johnstad Bragelien

Judit Johnstad Bragelien

Judit Johnstad Bragelien er høyskolelektor og jobber ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet siviløkonom (MSc) fra NHH med vekt på strategi. Hun har lang erfaring fra E.A. Smith-gruppen innenfor markedsføring, ledelse og utvikling av virksomheter, samt en kortere periode som konsulent i Experis. Bragelien har i løpet av de senere årene opparbeidet seg en bred forelesningserfaring ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) innenfor fagområdene innovasjon, entreprenørskap, endringsledelse og forretningsutvikling. Hun har undervist både studenter og næringslivet gjennom høgskolens eksterne etter- og videreutdanningskurs. I tillegg til innovasjon og entreprenørskap inkluderer forskningsinteressene hennes sirkulær økonomi, og hun deltar i sirkulær ressursgruppe opprettet av Bergen Næringsråd. Brageliens forskningsbidrag er blant annet publisert i Research Handbook on Start-Up Incubation Ecosystems og Emerald Ecucation + Training.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform