Forbrukersosiologi (Ebok)

Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet

Forfatter:

Gerhard Emil Schjelderup og Morten William Knudsen (red.)

Forfatter: , , , , , , , , , , , , , , , , og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 442
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 3.92 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Oversatt av: Peretz, Adrian og Spillum, Eirik
ISBN: 9788202683702
Kategori: Markedsføring
Fag: Markedsføring
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Forbrukersosiologi

Forbrukersosiologi: Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet er den første boken på norsk hvor forbruk og forbrukere blir gjennomgripende analysert gjennom sosiologisk metode.

Forbruk diskuteres flittig i mediene, forskningsfora og ellers i samfunnet. Diskusjonen dreier seg i økende grad om forbrukeren og forbrukerens rettigheter, krav, plikter og moralske ansvar. ”Fortell meg hva du forbruker, og jeg skal fortelle deg hvem du er,” er en passende omskrivning av et kjent ordtak og fanger mye av problematikken forbrukerne står overfor i dag. Forbruk er alt annet enn en uskyldig aktivitet og er ladet med mening. Hvem ønsker vi å være gjennom vårt forbruk, hvem assosierer vi oss med, og hvem tar vi avstand fra? Hvordan bedømmes vi av andre ut fra vårt forbruk? Er forbruk basert på frie valg som forbrukerne tenker gjennom på en rasjonell måte?

Dag Østerberg, Kjetil Rolness og en rekke andre anerkjente forskere har gjennom sine bidrag i boken skapt en spennende og god innføring i de viktigste tradisjonene som preger forståelsen av forbrukerne.

Boken er en verdifull kilde for mennesker som er opptatt av samfunnsdebatten rundt marked og det økonomiske livs inngripen i våre liv, og er samtidig svært aktuell for høyskole- og universitetsstudier.

Kapittel 9 av Zygmunt Bauman er ikke inkludert i e-boka.

Til toppen

Forfatter(e)

Tore Bakken er professor i sosiologi ved Høgskolen Innlandet. Han har i en årrekke arbeidet med risiko- og krisehåndtering, særlig innen organisasjoner.

Trond Blindheim er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet i reklame- og mediebransjen, ved Handelshøyskolen BI og er i dag rektor ved Markedshøyskolen Campus Kristiania. Blindheim har utgitt flere bøker om forbruk og forbrukeratferd og om markedsføring og reklame.

Johannes Brinkmann er sosiolog, ph.d. og har fram til mars 2020 vært professor i næringslivsetikk ved Handelshøyskolen BI i Oslo, med fokus på forskning innen risiko og forsikring.

Runar Døving er sosialantropolog (dr.polit.) fra Universitetet i Bergen og professor ved Markedshøyskolen og forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Morten William Knudsen er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI i Bergen og nasjonalt fagansvarlig for kurset Forbrukersosiologi ved BI.

Berit von der Lippe er professor emerita i språk, kommunikasjon og politisk retorikk (BI). Hun har skrevet essaysamling og artikler om metaforen i utenrikspolitikk, økonomi og i mediefortellinger om krig. Fokus har også vært på kjønn, maskuliniteter og femininiteter i krig og fred, samt taushetens retorikk.

Gerhard Emil Schjelderup er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, Institutt for Innovasjon og økonomisk organisering. Han arbeider også med en doktorgrad innenfor organisasjonssosiologi, kommunikasjon og innovasjon.

Kristin Strømsnes (f. 1967) er dr.polit og professor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Hun har i sin forskning vært opptatt av politisk deltakelse og mobilisering, frivillig organisering og sosial kapital, samt samisk medborgerskap, identitet og engasjement.

Iselin Theien (f. 1974) er historiker fra Universitetet i Oxford, der hun skrev en avhandling om norsk fascisme. Hun ble etter det postdoktor i historie ved Universitetet i Oslo, som kåret henne til Forskertalent 2005 ved Det humanistiske fakultet. Sonja Wigert. Et dobbeltliv er hennes første bok.

Dag Østerberg (1938-2017) var en av Nordens fremste sosiologer og sosialfilosofer. Han var professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo fra 1981 til 1991, og senere fri faglitterær skribent og professor II i musikksosiologi ved Institutt for musikkvitenskap (UiO). Østerberg var kjent for å kombinere filosofisk skarpsinn med pedagogisk form.