Berit von der Lippe

Berit von der Lippe

Berit von der Lippe er professor emerita i språk, kommunikasjon og politisk retorikk (BI). Hun har skrevet essaysamling og artikler om metaforen i utenrikspolitikk, økonomi og i mediefortellinger om krig. Fokus har også vært på kjønn, maskuliniteter og femininiteter i krig og fred, samt taushetens retorikk.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform