Dag Østerberg
© Rolf Øhman, Aftenposten

Dag Østerberg

Dag Østerberg (1938-2017) var en av Nordens fremste sosiologer og sosialfilosofer. Han var professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo fra 1981 til 1991, og senere fri faglitterær skribent og professor II i musikksosiologi ved Institutt for musikkvitenskap (UiO). Østerberg var kjent for å kombinere filosofisk skarpsinn med pedagogisk form.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform