Finansielle emner (Fleksibind)

Forfatter:

Knut Boye, Steen Koekebakker, Svein Olav Krakstad og Are Oust

Forfatter: , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 320
Illustratør: Keeping, David
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202474140
Kategori: Bedriftsøkonomi og Finans
Fag: Bedriftsøkonomi, Finans
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Finansielle emner

Finansielle emner (15. utgave) gir en grundig innføring i finansiell økonomi, både når det gjelder teori og den praktiske anvendelsen av den. Boken gir en leservennlig gjennomgang av et komplisert tema, og har mange oppgaver som letter forståelsen. I denne nye utgaven av boken har kapittel 3 og 8 blitt omarbeidet.

Investeringsanalyse er bokens sentrale tema, men viktige finansieringsbeslutninger berøres også. Beregning av effektiv lånerente vies for eksempel stor oppmerksomhet. Forfatterne gir en rekke eksempler for å illustrere fremstillingen.

Finansielle emner er primært skrevet for økonomistudenter og har en klar logisk oppbygning. Den passer bra som lærebok i grunnleggende finanskurs på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Hovedtemaene er:

  • beregning av kapitalbehov og kontantoverskudd for investeringer
  • kartlegging av lønnsomheten av investeringer
  • beregning av effektiv lånerente
  • innvirkning av skatter og prisstigning på avkastningen av investeringer
  • usikkerhet ved investeringsbeslutninger
  • optimal kapitalbinding i omløpsmidler
  • likviditetsplanlegging
Boken gir leseren et godt teoretisk grunnlag og essensielle kunnskaper for løsning av de finansielle problemene som en bedrift kan bli stilt overfor.

Til toppen

Forfatter(e)

Knut Boye var førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder og Norges Handelshøyskole frem til han døde i juli 2008. Fra begynnelsen av 1970-tallet og frem til sin død skrev han en rekke bøker innen finansiering, budsjettering og personlig økonomi. Han regnes som en pioner innen disse områdene.

Steen Koekebakker er professor i finans på Handelshøyskolen ved UiA.

Svein Olav Krakstad er ansatt som seniorrådgiver i Skatteetaten, der han arbeider med internprising med vekt på verdsettelse. Han har undervisningserfaring fra finans både på bachelor- og mastergradsnivå. Krakstad er utdannet siviløkonom (NHH) og master i finansiell økonomi (NHH) og har bachelorgrad i matematiske fag (UiB) og doktorgrad i finans (HHUiS). Tidligere har han jobbet i EY med transaksjonsrådgivning.

Are Oust er førsteamanuensis i finansiell økonomi ved NTNU Handelshøyskolen og førsteamanuensis II ved Norges handelshøyskole. Oust har gjennom en årrekke undervist og vært eneansvarlig for grunnkurset i finans (Finansiering og investering) i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen. I tillegg har han undervisningserfaring innen finans fra en rekke emner på bachelor- og mastergradsnivå. Han er utdannet siviløkonom (NHH), master i samfunnsøkonomi (NHH), master i regnskap og revisjon (NHH) og har en doktorgrad i samfunnsøkonomi (NTNU).