Finansielle emner (Ebok)

Forfatter:

Knut Boye, Steen Koekebakker, Svein Olav Krakstad og Are Oust

Forfatter: , , og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2019
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 4.89 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202616717
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Fag: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Finansielle emner

Finansielle emner (15. utgave) gir en grundig innføring i finansiell økonomi, både når det gjelder teori og den praktiske anvendelsen av den. Boken gir en leservennlig gjennomgang av et komplisert tema, og har mange oppgaver som letter forståelsen. I denne nye utgaven av boken har kapittel 3 og 8 blitt omarbeidet.

Investeringsanalyse er bokens sentrale tema, men viktige finansieringsbeslutninger berøres også. Beregning av effektiv lånerente vies for eksempel stor oppmerksomhet. Forfatterne gir en rekke eksempler for å illustrere fremstillingen.

Finansielle emner er primært skrevet for økonomistudenter og har en klar logisk oppbygning. Den passer bra som lærebok i grunnleggende finanskurs på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Hovedtemaene er:

*beregning av kapitalbehov og kontantoverskudd for investeringer
*kartlegging av lønnsomheten av investeringer
*beregning av effektiv lånerente
*innvirkning av skatter og prisstigning på avkastningen av investeringer
*usikkerhet ved investeringsbeslutninger
*optimal kapitalbinding i omløpsmidler
*likviditetsplanlegging.

Boken gir leseren et godt teoretisk grunnlag og essensielle kunnskaper for løsning av de finansielle problemene som en bedrift kan bli stilt overfor.

E-boken tilsvarer 15. trykte utgave 2018.

Til toppen

Andre utgaver

Finansielle emner
Bokmål Fleksibind 2018
Forfatter(e)

Knut Boye var førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder og Norges Handelshøyskole frem til han døde i juli 2008. Fra begynnelsen av 1970-tallet og frem til sin død skrev han en rekke bøker innen finansiering, budsjettering og personlig økonomi. Han regnes som en pioner innen disse områdene.

Steen Koekebakker er professor i finans på Handelshøyskolen ved UiA.

Svein Olav Krakstad er ansatt som seniorrådgiver i Skatteetaten, der han arbeider med internprising med vekt på verdsettelse. Han har undervisningserfaring fra finans både på bachelor- og mastergradsnivå. Krakstad er utdannet siviløkonom (NHH) og master i finansiell økonomi (NHH) og har bachelorgrad i matematiske fag (UiB) og doktorgrad i finans (HHUiS). Tidligere har han jobbet i EY med transaksjonsrådgivning.

Are Oust er førsteamanuensis i finansiell økonomi ved NTNU Handelshøyskolen og førsteamanuensis II ved Norges handelshøyskole. Oust har gjennom en årrekke undervist og vært eneansvarlig for grunnkurset i finans (Finansiering og investering) i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen. I tillegg har han undervisningserfaring innen finans fra en rekke emner på bachelor- og mastergradsnivå. Han er utdannet siviløkonom (NHH), master i samfunnsøkonomi (NHH), master i regnskap og revisjon (NHH) og har en doktorgrad i samfunnsøkonomi (NTNU).