Are Oust

Are Oust

Are Oust er førsteamanuensis i finansiell økonomi ved NTNU Handelshøyskolen og førsteamanuensis II ved Norges handelshøyskole. Oust har gjennom en årrekke undervist og vært eneansvarlig for grunnkurset i finans (Finansiering og investering) i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen. I tillegg har han undervisningserfaring innen finans fra en rekke emner på bachelor- og mastergradsnivå. Han er utdannet siviløkonom (NHH), master i samfunnsøkonomi (NHH), master i regnskap og revisjon (NHH) og har en doktorgrad i samfunnsøkonomi (NTNU).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform