Fagdidaktikk i mat og helse (Heftet)

Forfatter:

Else Marie Øvrebø og Dagrun Engeset

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 206
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202658588
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og Praktisk-estetiske fag
Fag: Pedagogikk, Praktisk-estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fagdidaktikk i mat og helse

Denne 2. utgaven bygger på Fagfornyelsen 2020 og er en fagdidaktisk lærebok i mat og helse. Boken redegjør for fagets formål, dets egenart og kunnskaps- og læringssyn. Den gir konkrete råd om arbeidsmåter, planlegging, rom, utstyr, læremidler og hvordan man skal undervise og gi vurdering i faget.

Det er viktig med en didaktikkbok i mat og helse, da dette faget både som skolefag og som forskningsfelt har fått lite oppmerksomhet. Alle studenter og lærere som arbeider med mat og helse, trenger felles fagdidaktisk teori og kjennskap til ulike måter å strukturere lærestoffet på og innsikt i forskjellige arbeidsmåter.

Bokas målgruppe er lærerskolestudenter i mat (ernæring) og helse, studenter som tar praktisk pedagogisk utdanning i ernæring og helse og lærere i mat og helse i grunnskolen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Else Marie Øvrebø er førsteamanuensis i mat og helse ved Universitetet i Tromsø. Hun er utdannet faglærer og hovedfagskandidat i ernæring helse- og miljøfag. Hun har bakgrunn som lærer både i grunnskolen og videregående skole. Ved Universitet i Tromsø underviser hun i faget mat og helse i grunnskolelærerutdanningen. Her driver hun forskning knyttet til mat og helse i barnehage og skole. Øvrebø har lang erfaring fra læreplanarbeid i grunnskolen og fra rammeplanarbeid i høyere utdanning.

Dagrun Engeset er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljøfag ved Stabekk Høgskole og har en doktorgrad i ernæringsepidemiologi fra Universitetet i Tromsø. De siste 4 årene har hun vært ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder hvor hun underviser ved ernæringsstudiet. Dagrun er tilknyttet toppforskningssenteret ‘Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv’ hvor hun er engasjert i flere forskningsprosjekter, blant annet forskningsprosjektet ‘LifeLab Mat og helse’ som har som mål å utvikle og evaluere et forskningsbasert og innovativt undervisningsopplegg i utdanningen av lærere i mat og helse i skolen og i opplæring av elever i samme fag.