Dagrun Engeset

Dagrun Engeset er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljøfag ved Stabekk Høgskole og har en doktorgrad i ernæringsepidemiologi fra Universitetet i Tromsø. De siste 4 årene har hun vært ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder hvor hun underviser ved ernæringsstudiet. Dagrun er tilknyttet toppforskningssenteret ‘Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv’ hvor hun er engasjert i flere forskningsprosjekter, blant annet forskningsprosjektet ‘LifeLab Mat og helse’ som har som mål å utvikle og evaluere et forskningsbasert og innovativt undervisningsopplegg i utdanningen av lærere i mat og helse i skolen og i opplæring av elever i samme fag.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform