Entreprenørskap i skole og utdanning (Heftet)

Aktiv, praktisk og meningsfull læring

Forfatter:

Anne Selvik Ask og Inger Karin Røe Ødegård (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 212
Forlag: Portal forlag
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788283140569
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Utdanningsledelse
Fag: Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Entreprenørskap i skole og utdanning

«I lang tid har skolen vært for en A4-elev som ikke finnes. Dersom vi skal sikre at flere kommer seg gjennom skolen, må den tilpasses etter elevene – vi er veldig forskjellige, vi liker og er gode på forskjellige ting. Nettopp derfor er det rart at vi skal presses gjennom samme kvern». Dette skrev Elisabeth (17) i sitt innlegg i Si;D i Aftenposten mai 2021.

Pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi innebærer aktiv medvirkning fra ALLE elever, det betyr at enhver deltar og bidrar utfra sitt ståsted, sine evner og ferdigheter. Denne læringsstrategien kan derfor være et tilsvar på Elisabeths kritiske synspunkter.

Fagfornyelsen og innføring av nytt læreplanverk for grunnskole og videregående opplæring (LK20) inkluderer et nytt kompetansefokus i skolen der pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi passer perfekt inn. Kjernen i pedagogisk entreprenørskap er verdiskaping, erfaringslæring, kreativitet, samarbeid med hverandre og lokalt næringsliv og tverrfaglighet. Boka er derfor svært relevant både i forhold til overordnet del og nye læreplaner for fag i Kunnskapsløftet 2020.

I boka møtes forskning og praksis. Vi stiller didaktiske spørsmål som:

  • Hva menes med entreprenørskap i skole og utdanning?
  • Hvilke begrunnelser finnes for å innføre entreprenørskap som læringsstrategi på alle nivåer i utdanningen?
  • Hvordan kan strategien planlegges og gjennomføres i praksis?
Forfatterne har praktisk erfaring med pedagogisk entreprenørskap fra grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Redaktørene har over lang tid arbeidet med pedagogisk entreprenørskap i undervisning, ledelse og forskning.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Anne Selvik Ask er førstelektor og seksjonsleder ved fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun er allmennlærer med hovedfag i ernæring, helse og miljøfag. Ask har lang erfaring fra ungdom- strinnet og har siden 2000 arbeidet med mat og helse, entreprenørskap og middelhavsmat ved UiA.

Inger Karin Røe Ødegård er dr.polit i pedagogikk og har lang erfaring fra undervisning og ledelse i grunnopplæringen og høgskole/universitet, likeså internasjonalt arbeid med pedagogisk entreprenørskap. Hun har også arbeidet i Utdanningsdirektoratet med implementering av den nasjonale strategiplanen for entreprenørskap i utdanningen. I perioden 2011–2015 var hun leder for det nasjonale nettverket for pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL). Hun har forsket og skrevet flere fagbøker og vitenskapelige artikler innen temafeltet pedagogisk entreprenørskap.