Inger Karin Røe Ødegård
© Foto: Dagfinn Ødegård

Inger Karin Røe Ødegård

Inger Karin Røe Ødegård er dr.polit i pedagogikk og har lang erfaring fra undervisning og ledelse i grunnopplæringen og høgskole/universitet, likeså internasjonalt arbeid med pedagogisk entreprenørskap. Hun har også arbeidet i Utdanningsdirektoratet med implementering av den nasjonale strategiplanen for entreprenørskap i utdanningen. I perioden 2011–2015 var hun leder for det nasjonale nettverket for pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL). Hun har forsket og skrevet flere fagbøker og vitenskapelige artikler innen temafeltet pedagogisk entreprenørskap.

Titler i salg

Viser 1 - 6 av 6

Område og fag
Type
Språk/målform