Eiendomsmeglerperspektiv på familie-, arve- og odelsretten (Ebok)

Forfatter:

Einar Mo

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 7.1 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202773977
Kategori: Familie- og arverett og Eiendomsrett
Fag: Eiendomsrett, Familie- og arverett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Eiendomsmeglerperspektiv på familie-, arve- og odelsretten

Eiendomsmeglere må kunne en del juss, særlig den delen av jussen som har med omsetning av fast eiendom å gjøre. De rettsreglene som er relevante for eiendomsmeglere, er spredt rundt omkring i lovverket. Sett fra en eiendomsmeglers synsvinkel hadde det vært en fordel om alle rettsreglene om fast eiendom hadde vært samlet på ett sted. Slik er det imidlertid ikke.

Formålet med denne lille boken er å gi en komprimert framstilling av de rettsreglene innenfor familieretten, arveretten og odels- og åsetesretten som er mest relevante for eiendomsmeglere. Boken er derfor i første rekke myntet på eiendomsmeglere og eiendomsmeglerstudenter.

E-boken tilsvarer 2. trykte utgave, Oslo: Cappelen Damm, 2022.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Einar Mo er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han forsker og underviser i juridiske fag. Han har tidligere blant annet vært advokat hos Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (nå Virke) og Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange (SANDS).