Eiendomsmeglerperspektiv på familie-, arve- og odelsretten (Heftet)

Forfatter:

Einar Mo

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 120
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202757694
Kategori: Familie- og arverett og Eiendomsrett
Fag: Eiendomsrett, Familie- og arverett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Eiendomsmeglerperspektiv på familie-, arve- og odelsretten

Eiendomsmeglere må kunne en del juss, særlig den delen av jussen som har med omsetning av fast eiendom å gjøre. De rettsreglene som er relevante for eiendomsmeglere, er spredt rundt omkring i lovverket. Sett fra en eiendomsmeglers synsvinkel hadde det vært en fordel om alle rettsreglene om fast eiendom hadde vært samlet på ett sted. Slik er det imidlertid ikke.

Formålet med denne lille boken er å gi en komprimert framstilling av de rettsreglene innenfor familieretten, arveretten og odels- og åsetesretten som er mest relevante for eiendomsmeglere. Boken er derfor i første rekke myntet på eiendomsmeglere og eiendomsmeglerstudenter.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Einar Mo er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han forsker og underviser i juridiske fag. Han har tidligere blant annet vært advokat hos Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (nå Virke) og Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange (SANDS).