Eiendomsmegling. Oppgavesamling (Heftet)

Jus, praktisk eiendomsmegling og oppgjør

Forfatter:

Thorunn Falkanger, Paul Henning Fjeldheim og Lars Halvor Ova Johnsen

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 360
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202624064
Kategori: Eiendomsrett og Metodelære og rettsteori
Fag: Eiendomsrett, Metodelære og rettsteori
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Eiendomsmegling. Oppgavesamling

Oppgaveløsning bidrar til en aktiv læringsprosess. For deg som student er det å arbeide med oppgaver verdifull trening før eksamen. Formålet med boken er å gi deg praktiske og relevante oppgaver innen fag på eiendomsmeglerstudiet.

Eiendomsmegling. Oppgavesamling består av ulike typer oppgaver:

• Kortere oppgaver, der du skal vise at du har forstått sentrale eiendomsfaglige ord og begreper.
• Mer utfyllende teorioppgaver, der du skal vise overordnet oversikt over og forståelse av et tema.
• Større caseoppgaver, der det gis en beskrivelse av et faktisk forhold. Du må da selv identifisere problemstillingene, og besvare disse så korrekt og utfyllende som mulig.
• Utfylling av dokumenter som er sentrale i en eiendomsmeglers hverdag.

Boken inneholder også utfyllende løsningsveiledninger til alle oppgavene. Løsningsveiledningene gir eksempler på hvordan du skal forankre argumentasjonen i rettskilder og danner grunnlag for gode besvarelser på eksamen.

Flere av oppgavene har vært gitt på eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge og ved Handelshøyskolen BI.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Thorunn Falkanger er dosent i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring. Hun har vært Associate Dean (faglig leder) for eiendomsmeglerstudiet og underviser i eiendomsmegling og juridiske fag på studiet. Hun har utgitt pensumbøker og publisert flere artikler vedrørende fast eiendom. Falkanger er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Tidligere har hun blant annet arbeidet som dommerfullmektig og konstituert sorenskriver, rådgiver i Justisdepartementet og advokat.

Paul Henning Fjeldheim er dosent i eiendomsmeglingsfag ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring. Han er Associate Dean (faglig leder) for eiendomsmeglerstudiet og underviser i eiendomsmegling og juridiske fag på studiet. Han har utgitt pensumbøker og publisert flere artikler vedrørende fast eiendom. Fjeldheim har eiendomsmeglereksamen, er cand.mag. og cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Tidligere har han arbeidet som eiendomsmegler og advokat.

Lars Halvor Ova Johnsen er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge ved Handelshøyskolen, Institutt for økonomi og IT. Her underviser han i eiendomsmeglingsfaglige emner ved bachelorstudiet i eiendomsmegling. Han var faglig leder for eiendomsmeglerutdanningen i perioden 2012-2019. Johnsen er cand.jur. fra Universitetet i Bergen. Tidligere har han arbeidet som advokat, som forvaltningsrevisor og i Forbrukerrådet.