Diskursanalyse i praksis (Heftet)

Metode og analyse

Forfatter:

Tonje Raddum Hitching, Anne Birgitta Nilsen og Aslaug Veum (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 264
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788276349047
Kategori: Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Diskursanalyse i praksis

Diskursanalyse i praksis inneholder konkrete eksempler på hvordan man kan kartlegge sammenhenger mellom semiotisk mening, sosial handling og samfunn. Den presenterer ulike tilnærminger som kritisk diskursanalyse, sosialsemiotikk, retoriske, sosiokognitive og etnografiske tilnærminger. I boka vektlegges de metodiske aspektene ved diskursanalysen, og det vises eksempler på analyse av blant annet gudstjenester, politiske taler, organisasjonstekster, medietekster og talesjangre i skolen.

Boka går noe dypere enn generelle grunnbøker i tekst- og diskursanalyse. Den passer dermed særlig for dem som har noe kjennskap til diskursanalyse over grunnivå, som bachelorstudenter, masterstudenter, ph.d.-kandidater, forskere og undervisere på universitet og høyskoler. Redaktørene Tonje Raddum Hitching, Anne Birgitta Nilsen og Aslaug Veum arbeider med undervisning og forskning ved OlsoMet - storbyuniversitetet og Universitetet i Sørørst-Norge.

Til toppen

Forfatter(e)

Tonje Raddum Hitching arbeider med språk og diskurs i norsk offentlig sektor. Hun jobber også som timelærer ved tolkeutdanningen, OsloMet – storbyuniversitetet.

Anne Birgitta Nilsen er professor ved OsloMet – storbyuniversitetet og har sin faglige bakgrunn fra anvendt språkvitenskap, arabisk og midtøstenstudier. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og er redaktør og forfatter av flere fagbøker. Hun formidler også aktivt forskningsresultater i kronikker i aviser og tidsskrifter.

Aslaug Veum er professor i norskdidaktikk ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun forsker på blant annet kritisk literacy i klasserommet, sosiale medier, massemedier, lærebøker og tredimensjonale objekter. Veum har publisert bøker innenfor relaterte temaer som literacy, kritisk diskursanalyse og multimodalitet.

Tatjana Radanovic Felberg er førsteamanuensis ved tolkeutdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet. Doktoravhandlingen hennes er en politisk diskursanalyse av serbisk og montenegrinsk media under NATO-bombingen av Jugoslavia. Hun forsker på ulike aspekter ved kommunikasjon via tolk i offentlig sektor og sammenhenger mellom språk og identitet.

Jan Grue er professor i kvalitativ metode ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, med forskningsinteresser innenfor funksjonshemning, biopolitikk, normalitet og retorikk/diskursanalyse. Han er forfatter av en rekke faglige og litterære utgivelser. Siste bok er novellesamlingen Uromomenter (2019).

Bjørghild Kjelsvik er førsteamanuensis i norsk ved NLA Høgskolen, campus Oslo. Hun har PhD fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, med en avhandling om læringsinteraksjon og praksisfellesskap innenfor og utenfor skolen i Kamerun (2008). Hun har senere jobbet med identitet og narrativanalyse av asylsøkerintervju som postdoktor samme sted (2009–2012). Fra 2012 til 2018 har hun arbeidet med oppgradering av Bokmålsordboka og Nynorskordboka (Språkrådet, Universitetet i Bergen).

Pia Lane er professor i flerspråklighet ved Senter for flerspråklighet (MultiLing), Institutt for lingvistiske studier, Universitetet i Oslo. Hun forsker på minoritetsspråkspolitikk, språkrevitalisering og forholdet mellom språk og identitet. Pia Lane har ledet prosjektet Standardising Minority Languages, finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet i Oslo. Sammen med James Costa and Haley De Korne har hun redigert antologien Standardizing Minority Languages : Competing Ideologies of Authority and Authenticity in the Global Periphery (2017).

Gunnfrid Ljones Øierud har primært forsket på religiøs kommunikasjon. Doktorgraden fra Universitetet i Oslo var en analyse av deltakerroller i gudstjenester med tilnærminger hentet fra semiotikk, multimodalitet, resepsjonsteori og ritualteori. Hun jobber i dag som redaktør og forsker ved IKO – Kirkelig pedagogisk senter.