Tatjana Radanovic Felberg

Tatjana Radanovic Felberg

Tatjana Radanovic Felberg er førsteamanuensis ved tolkeutdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet. Doktoravhandlingen hennes er en politisk diskursanalyse av serbisk og montenegrinsk media under NATO-bombingen av Jugoslavia. Hun forsker på ulike aspekter ved kommunikasjon via tolk i offentlig sektor og sammenhenger mellom språk og identitet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform