Aslaug Veum
© Foto: Nils Andreas Kalve

Aslaug Veum

Aslaug Veum er professor i norskdidaktikk ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun forsker på blant annet kritisk literacy i klasserommet, sosiale medier, massemedier, lærebøker og tredimensjonale objekter. Veum har publisert bøker innenfor relaterte temaer som literacy, kritisk diskursanalyse og multimodalitet.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform