Aslaug Veum
© Foto: Nils Andreas Kalve

Aslaug Veum

Omtale
Aslaug Veum er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har jobbet teoretisk og analytisk med stemmer og multimodalitet i tekst, særlig i medietekster. Doktoravhandlingen (2008) hennes er en diakron studie av språk og diskurser i norske avisførstesider på 1900-tallet
Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3