Aslaug Veum
© Foto: Nils Andreas Kalve

Aslaug Veum

Aslaug Veum er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun forsker blant annet på medietekster, lærebøker, tredimensjonale objekter og literacy. Doktoravhandlingen (2008) hennes er en diakron studie av språk og diskurser i norske avisførstesider på 1900-tallet.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform