Differensiering i skolen (Heftet)

En praktisk bok om tilpasset opplæring

Forfatter:

Ella Cosmovici Idsøe

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 128
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202586393
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Differensiering i skolen

Boken gir en innføring i hvordan lærere kan variere og differensiere undervisningen for å nå mangfoldet av elever. Forfatteren presenterer teorier om differensiering og en felles skolemodell som favner alle elevenes behov på en systemisk og systematisk måte.

Boken inneholder en rekke eksempler fra forskjellige fag og nivåer, samt mange praktiske strategier som lærere kan bruke til å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over differensiert undervisning i eget klasserom.

Målgruppen for boken er grunnskolelærere og lærerskolestudenter på alle trinn.

Til toppen

Denne boka tar opp spørsmålet om differensiering i skolen på en omfattende, men lettforståelig måte. [...] Alt i alt er dette et opplysende og velskrevet verk, med et innhold som vil appellere sterkt til leserne og som gir svar på en rekke spørsmål mange av oss er opptatt av. Jeg er ikke i tvil om at denne boka vil inspirere og at den vil gi en både positiv og lærerik opplevelse.
Geir Martinussen, Utdanning nr. 14/4.desember 2020

Andre aktuelle titler

Presse Differensiering i skolen

Opplysende og velskrevet om differensiering 04.12.2020

Denne boka tar opp spørsmålet om differensiering i skolen på en omfattende, men lettforståelig måte.

[...] Alt i alt er dette et opplysende og velskrevet verk, med et innhold som vil appellere sterkt til leserne og som gir svar på en rekke spørsmål mange av oss er opptatt av. Jeg er ikke i tvil om at denne boka vil inspirere og at den vil gi en både positiv og lærerik opplevelse.Geir Martinussen, Utdanning nr. 14/4.desember 2020Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Ella Cosmovici Idsøe er professor i psykologi ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa, Universitetet i Oslo. Sentrale forskningsinteresser er elever med stort læringspotensial, tilpasset opplæring, mobbing, sosiale og emosjonelle vansker og psykisk helse i skolen. Hun er involvert i forskjellige prosjekter som handler om elever med stort læringspotensial.