Det usikre sangerlivet av Regine Vesterlid Strøm (Open Access)
Open Access

Det usikre sangerlivet (Open Access)

En livshistoriestudie på langs og på tvers i klassiske sangeres sosiale praksis

Forfatter:

Regine Vesterlid Strøm

Forfatter:
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202697013
Kategori: Estetiske fag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Det usikre sangerlivet

Hvordan konstitueres klassiske sangeres løpebaner og sosiale praksis? Med utgangspunkt i livshistorieintervju med 14 profesjonelle skandinaviske sangere, født mellom 1945 og 1978, søker denne studien en mer nyansert og helhetlig forståelse av denne kunstnergruppens mulighetsbetingelser. I boka ser forfatteren nærmere på sangernes oppvekstår, studietid og yrkesliv, samt overgangen mellom disse. I denne sammenheng gjøres usikkerhet til et omdreiningspunkt. Gjennom den komplekse relasjonen mellom det individuelle og kollektive, analyseres sangeres erfaringer i lys av historiske, sosiale og kulturelle mønstre som former løpebanene og strukturerer praksisen på bestemte måter. Her legger den klassiske sangens tradisjon sterke føringer. Den overordnede teoretiske rammen er fundert i Pierre Bourdieus praksisteori. Det pluralistiske livsløpsperspektivet utgjør grunnlaget for forståelsen av prosesser og endring over tid.

Det konkurransepregede og uforutsigbare arbeidsmarkedet som omgir sangerne medfører høy grad av risiko og usikkerhet. Boka belyser hvordan sangere legitimerer eget yrke og hvordan handlinger, valg, strategier, refleksjoner, meninger og preferanser kan forstås i relasjon til deres bakgrunn og til posisjoner i det klassiske musikkfeltet der musikken er det bindende element. Et gjennomgående trekk i forskningsmaterialet er hvordan usikkerhet kommer til uttrykk som vurderinger. Slik oppstår et sirkulært fenomen, hvor vurderingskulturen blir en konsekvens av usikkerhet, samtidig som den forsterker usikkerheten som preger sangerne så vel som sangopplæringen, sangutøvelsen og sangeryrket.

Til toppen

Andre utgaver

Det usikre sangerlivet
Bokmål Heftet 2021
Forfatter(e)

Regine Vesterlid Strøm (PhD) is associated professor of music at Nord University, Faculty of Education and Arts, Campus Bodø, Norway. Her research interests include singing both in professional and amateur contexts, music education in general, cultural sociology and life history research. Further information: https://www.nord.no/no/ansatte/regine-vesterlid-stroem