Regine Vesterlid Strøm
© Foto: Mats Jensaas

Regine Vesterlid Strøm

Regine Vesterlid Strøm er førstelektor (PhD) i musikk ved Nord universitet. I sin forskning er hun opptatt av sangeres livsløp og de sosiale og kulturelle aspektene ved sangerpraksis, både solistisk og i korsammenheng. Strøm har vært frilans sanger (mezzosopran) siden 1990, og har et allsidig repertoar bak seg (oratorier, opera, kammermusikk, samtidsmusikk, lieder og romanser). Hun har også vært medlem av flere profesjonelle vokalensembler, og har drevet prosjektrelatert arbeid og produsentvirksomhet knyttet til ulike kunst- og kulturprosjekter. Strøm har arbeidet som kulturskolelærer, allmennlærer og rektor i grunnskolen, spesialpedagog i videregående opplæring og som studieleder for faglærerutdanninger i musikk, dans og drama ved Nord universitet. I dag leder hun kor og underviser i sang og musikkpedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen, kombinert med veiledning av studenter på master- og PhD-nivå. Strøm er tilknyttet forskningsgruppen Musikkrelaterte læringsprosesser ved Nord universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2