Den profesjonelle sykepleier (Heftet)

Serie: Profesjonalitetens mange ansikter 

Forfatter:

Hilde Larsen Damsgaard

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Profesjonalitetens mange ansikter
ISBN: 9788202327286
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Om utgivelsen Den profesjonelle sykepleier

Denne boka handler om profesjonalitet i arbeidet som sykepleier. Den er skrevet for å oppmuntre til profesjonell imøtekommenhet og for å skape bevissthet om hva man er forpliktet til som sykepleier. Samtidig belyses noen av de dilemmaene sykepleiere står overfor i sin yrkesutøvelse. Det skrives mye om både sykepleie og om profesjonalitet, men Hilde Larsen Damsgaard mener at det kanskje ikke blir lyttet nok til dem som har sitt daglige virke i feltet. Hun har intervjuet relativt nyutdannede sykepleiere som jobber innenfor den kommunale helsetjenesten. De forteller om gledene ved jobben sin, om møtet med yrkesfeltet etter endt utdanning, og om de problemene de står overfor når profesjonskravene skal realiseres i et velferdssamfunn med store ambisjoner.Dette er en praksisnær, empiribasert og direkte bok som er skrevet for å forberede sykepleiere på noen av de utfordringene de kan står overfor i arbeidet sitt. Ikke for å ta motet fra dem, men for at de skal være bedre rustet til å fungere profesjonelt, og til å møte, reflektere over og diskutere de utfordringene som arbeid innenfor et av velferdsstatens yrker kan by på.

Boka inngår i en serie på tre bøker av Damsgaard med overskriften Profesjonalitetens mange ansikter. De to andre bøkene heter «Den profesjonelle sosialarbeider» og «Den profesjonelle lærer».

Til toppen

Presse Den profesjonelle sykepleier

«Forfatteren formidler sykepleiernes erfaring på en god måte og har integrert omfattende kunnskap om hva profesjonalitet innebærer. [...] Dette er en praksisnær bok myntet på nyutdannede, men boken kan absolutt anbefales til sykepleiere med lang erfaring.»

Liv Wergeland Sørbye, Sykepleien 2/2011

Til toppen

Forfatter(e)

Hilde Larsen Damsgaard er dosent på Høgskolen i Sørøst-Norge der hun leder et masterstudium og jobber med både forskning, undervisning og veiledning. Hun har også jobbet med skoleutviklingsprosjekter og som lærer og mellomleder i grunnskolen. Tidligere har hun blant annet gitt ut bøkene Med åpne øyne - observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd, Når hver time teller – muligheter og utfordringer i en profesjonell skole og Den profesjonelle lærer.

Bøker i serien