Den profesjonelle sosialarbeider (Heftet)

Serie: Profesjonalitetens mange ansikter 

Forfatter:

Hilde Larsen Damsgaard

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Profesjonalitetens mange ansikter
ISBN: 9788202327279
Kategori: Sosialfag
Fag: Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Den profesjonelle sosialarbeider

Denne boka handler om profesjonalitet i sosialarbeiderrollen. Den er skrevet for å oppmuntre til profesjonell imøtekommenhet og for å skape bevissthet om hva man er forpliktet til som sosialarbeider. Samtidig belyses noen av de dilemmaene sosialarbeidere står overfor i sin yrkesutøvelse. Det skrives mye om det sosialfaglige feltet og om profesjonalitet, men Hilde Larsen Damsgaard mener at det kanskje ikke blir lyttet nok til dem som har sitt daglige virke i feltet. Hun har hatt en rekke samtaler med relativt nyutdannede sosialarbeidere – i denne sammenheng inkluderer det både barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. De forteller om gledene ved jobben sin, om møtet med yrkesfeltet etter endt utdanning, og om de problemene de står overfor når profesjonskravene skal realiseres.

Dette er en praksisnær, empiribasert og direkte bok som er skrevet for å forberede studenter på noen av de dilemmaene som livet i det sosialfaglige feltet kan by på. Ikke for å ta motet fra dem, men for at de skal være bedre rustet til å fungere profesjonelt, og til å møte, reflektere over og diskutere utfordringene. Profesjonalitet handler om kunnskap og ferdigheter og ikke minst om ens egen væremåte og viljen til å se seg selv i møte med andre.

Boka inngår i en serie på tre bøker av Damsgaard med overskriften Profesjonalitetens mange ansikter. De to andre bøkene heter «Den profesjonelle sykepleier» og «Den profesjonelle lærer».

Til toppen

Presse Den profesjonelle sosialarbeider

«Fremstillingen er praksisnær og basert på egen empiri. Samtidig gir de enkelte kapitlene gode teoretiske innføringer og diskusjoner i forhold til de temaene som tas opp. Boka er direkte i formen, med god flyt og godt språk. Bruk av sitater fra intervjuer med sosialarbeiderne gir gode illustrasjoner til de teoretiske diskusjonene. Boka anbefales på det sterkeste og bør blant annet kunne gi et godt grunnlag for å drøfte profesjonalitet og arbeidskultur på ulike arbeidsplasser.»

Helene Hanssen, Fontene 2/2011Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Hilde Larsen Damsgaard er dosent på Høgskolen i Sørøst-Norge der hun leder et masterstudium og jobber med både forskning, undervisning og veiledning. Hun har også jobbet med skoleutviklingsprosjekter og som lærer og mellomleder i grunnskolen. Tidligere har hun blant annet gitt ut bøkene Med åpne øyne - observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd, Når hver time teller – muligheter og utfordringer i en profesjonell skole og Den profesjonelle lærer.

Bøker i serien