Da reformasjonen kom til Norge (Heftet)

Forfatter:

Steinar Imsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 206
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202522841
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Da reformasjonen kom til Norge

Da reformasjonen kom til Norge beskriver hvordan den norske kirken måtte vike plassen for den danske kongemakten mot slutten av 1530-tallet – og hvilke konsekvenser dette skulle få for Norge.

Etter at Christian IIIs tropper hadde inntatt Trondheim og underlagt seg Nidaros bispedømme våren 1537, ble kirkens eiendommer og inntekter i Norge overtatt av kongemakten. To år seinere, sommeren 1539, samtykket nordmennene i kongens nye kirkeordning og religion, den evangelisk-lutherske. Dermed var reformasjonen innført i Norge.

Ved maktovertakelsen i Danmark (1536) hevdet Christian enerett til all offentlig myndighetsutøvelse. Heretter skulle det bare være en øvrighet og et verdslig regiment, het det. Følgelig tok han ansvaret for religionsutøvelsen og etablerte et offentlig religionsvesen felles for Danmark og Norge. Religionen ble et aspekt ved staten, som dermed ble konfesjonell.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Da reformasjonen kom til Norge

Lærerikt om reformasjonen i Noreg 04.01.2017

«Steinar Imsen, som er professor emeritus ved NTNU i Trondheim, har med dette gjeve oss ei god og lærerik orientering om innføringa av reformasjonen i Noreg, og det i ein god og spenstig språkbruk. Boka gjev ei godt innblikk i korleis både kongen og kyrkjeleiinga tenkte i spørsmål som har med tru og religion å gjera. Ei nyttig bok ved inngangen til reformasjonsjubileet.»

Johannes Kleppa, Dagen

Velskrevet om reformasjonen

«... et nyttig supplement til tidligere utgivelser om norsk middelalderhistorie. Med et klart og godt språk gir den en god innføring i hvordan reformasjonen ble innført og gjennomført i Danmark-Norge.»

Ole Kallelid, Utdanning 16/2016Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Steinar Imsen (f. 1944) er professor emeritus ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim. Hans forskningsinteresser har vært særlig norsk og europeisk historie, middelalder og tidlig moderne tid med hovedvekt på politisk historie, rettshistorie og kirkehistorie.