Reformasjonen i nytt lys (Heftet)

Forfatter:

Tarald Rasmussen og Ola Tjørhom (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 252
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202530860
Kategori: Religion , Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Reformasjonen i nytt lys

Skal man forstå reformasjonens sosiale og politiske historie, må man også forstå den religiøse siden av saken. Og skal man forstå reformasjonen som religiøs endring, må man også forstå den sosiale og kulturelle konteksten.

Basert på nyere reformasjonsforskning drøfter bokens forfattere de sosiale, politiske og teologiske beveggrunnene for reformasjonen – og de historiske konsekvensene reformasjonen fikk for europeisk kultur- og samfunnsliv. Blant temaene som løftes fram i Reformasjonen i nytt lys er de sentrale aktørene og hendelsene i Tyskland i reformasjonsårene og den katolske motreformasjonen. I tillegg belyser forfatterne de sosiale, kulturelle og politiske ringvirkningene reformasjonen fikk i Norden samt formidlingen av reformasjonen i det norske skoleverket helt opp til vår tid.

Til toppen

Bokens redaktører [...] har med seg et kompetent lag, som faktisk evner å kaste nytt lys over reformasjonen.
Frans-Arne Stylegar, Fædrelandsvennen

Andre aktuelle titler

Presse Reformasjonen i nytt lys

«Denne boken handler om reformasjonen som kulturelt, sosialt, politisk og religiøst fenomen. Den gir et godt innblikk i alt sammen – fra Martin Luther i Wittenberg i 1517 og frem til et delt Europa var et faktum noen tiår senere: I århundrer hadde den vestlige kristenheten vært ledet av en universell pavekirke. Nå fikk den konkurranse av lutheranske og kalvinistiske «statskirker» i land etter land.

Bokens redaktører er professorer i henholdsvis kirkehistorie (Rasmussen) og religion (Tjørhom). De har med seg et kompetent lag, som faktisk evner å kaste nytt lys over reformasjonen.»

 
Frans-Arne Stylegar, Fær

«Reformasjonen i nytt lys er ei mangfaldig bok - nett som reformasjonen sjølv. Boka har både oversiktlege grunnforteljingar og interessante djupdykk, så her er noko både for den som treng standardreferansar og nye utfordringar. [...] Boka er nyttig og verdifull både for studentar og for vidare forsking.»

Sigrun Høgetveit Berg, Historisk tidsskrift 1/2018

Til toppen

Forfatter(e)

Tarald Rasmussen (f. 1949) har vært professor i allmenn kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo siden 1987. Han ble cand. theol. ved Universitetet i Oslo i 1975 og i 1985 dr. theol. samme sted. Rasmussen har skrevet og redigert en rekke bøker og artikler om historiske og religionsfaglige temaer.

Ola Tjørhom (f. 1953) er cand.theol. fra Menighetsfakultetet og dr.theol. fra Universitetet i Oslo. Han har innehatt ulike professorater i systematisk teologi og økumenikk i inn- og utland, og er nå professor emeritus ved Universitetet i Agder. Tjørhom har skrevet en rekke artikler og bøker om kirkeforskning og kirkelig enhetsarbeid og er selv katolikk.

Arne Bugge Amundsen er dr. philos. og professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker om kultur- og religionshistorie.

Hallgeir Elstad er professor i norsk kyrkjehistorie ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Elstad har særleg arbeidd med 1800-og 1900-talets norske kyrkjehistorie.

Aud V. Tønnessen er professor i teologi ved Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet.