Kirkeordinansen av 1537 (Heftet)

Forfatter:

Oversettelse og innledning ved Terje Ellingsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 142
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202548490
Kategori: Religion , Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kirkeordinansen av 1537

Kirkeordinansen, eller kirkeloven, av 1537 markerer bruddet med Den katolske kirke og innføringen av reformasjonen i Norge. Den står i en særstilling blant kildeskriftene fra reformasjonstiden. Loven ble utstedt av den dansk-norske kongen Christian III og fungerte som en «håndbok» for den nye, evangelisk-lutherske geistligheten. Her finner vi hele programmet for nyordningen av kirken, med detaljerte forordninger om gjennomføringen av gudstjenester, kirkelige handlinger, prestenes øvrige oppgaver, undervisning m.m. I tillegg inneholder den kongens «fortale», hvor Christian III greier ut om forholdet mellom stat og kirke i den lutherske folkekirke.

Denne nye og bearbeidede utgaven av Kirkeordinansen er oversatt og modernisert av kirkehistoriker Terje Ellingsen. Han har også skrevet en fyldig innledning som setter ordinansen inn i sin historiske sammenheng.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Lic. theol. Terje Ellingsen jobbet i mange år som prest og kirkehistoriker. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om reformasjonen i Norge.