Barns utvikling i barnehagealder (Heftet)

En utviklingspsykologisk innføring

Forfatter:

Richard Haugen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 184
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202478513
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Spesialpedagogikk og Pedagogikk
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barns utvikling i barnehagealder

Barns utvikling i barnehagealder gjør rede for endringer som skjer i barns liv og væremåte fra barnet unnfanges, gjennom barnehagealderen og fram til skolealder. De ulike endringene er forankret i både klassiske teoretikere og nyere forskning. Boka gir innblikk i barns typiske væremåte på sentrale utviklingsområder som biologisk betinget utvikling, sosial utvikling, emosjonell utvikling og kognitiv utvikling. Forskjeller i barns utvikling er også diskutert.

Boka består av 9 kapitler med følgende tema:

  • tidlig utvikling
  • biologisk betinget utvikling
  • motorisk utvikling
  • tidlig sosialt samspill
  • lek og læring
  • emosjoner og temperament
  • tilknytning og selvoppfatning
  • persepsjon og tenkning
  • språk og kommunikasjon
Barns utvikling i barnehagealder henvender seg til ledelsen og personalet i barnehagene, barnehagelærerutdannere og barnehagelærerstudenter på både bachelor- og masternivå samt videreutdanning. Den er også aktuell for flere profesjonsutdanninger, både innen pedagogikk, spesialpedagogikk og sosial- og helsefag.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Richard Haugen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Han har publisert flere internasjonale artikler, kapitler i fagbøker og vært redaktør for bokserien Barn og unges læringsmiljø (4 bøker) samt Barns utvikling i barnehagealder og Barns utvikling i skolealder. Han har i tillegg skrevet Relasjonsvansker blant barn og unge. Haugen har også lang praksis som lærer og skoleleder.