Relasjonsvansker blant barn og unge (Heftet)

Forfatter:

Richard Haugen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202612641
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Spesialpedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk
Om utgivelsen Relasjonsvansker blant barn og unge

Boka gir en oversikt over sentrale faktorer som kan innvirke på barn og unges naturlige relasjoner med hverandre.

Det kan være flere grunner til at et barn har problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre. En grov todeling av årsaker til relasjonsvansker kan grupperes i sosialt betingede vansker og emosjonelt betingede vansker. Enten den unge reagerer med sinne eller aggresjon (sosiale eller utagerende vansker) eller angst eller depresjon (emosjonelle eller innagerende vansker), så blir resultatet at den unge får problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre.

Boka har følgende temaer:

  • atferdsforstyrrelser
  • hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD)
  • tics og Tourettes syndrom
  • autismespekterforstyrrelser
  • rusmiddelbruk
  • kognitiv svikt (utviklingshemning)
  • angstlidelser
  • depresjon
  • spiseforstyrrelser

Relasjonsvansker blant barn og unge henvender seg til lærerstudenter og lærere. Den er også aktuell for profesjonsutdanninger i pedagogikk, spesialpedagogikk samt sosial- og helsefag.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Richard Haugen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Haugen har sine forskningsområder innenfor kognitiv psykologi, motivasjons- og læringspsykologi samt spesialpedagogikk. Han har publisert flere internasjonale artikler, kapitler i fagbøker og vært redaktør for blant annet 4-bindsverket Barn og unges læringsmiljø. Haugen har også lang praksis som lærer og skoleleder fra grunnskole/spesialskole.