Relasjonsvansker blant barn og unge (Heftet)

Forfatter:

Richard Haugen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202612641
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Spesialpedagogikk , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Lærerutdanning, Pedagogikk, Spesialpedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Relasjonsvansker blant barn og unge

I Relasjonsvansker blant barn og unge gir forfatteren en oversikt over sentrale faktorer som kan innvirke på barn og unges naturlige relasjoner med hverandre.

Det kan være flere grunner til at et barn har problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre. En grov todeling av årsaker til relasjonsvansker kan grupperes i sosialt betingede vansker og emosjonelt betingede vansker. Enten den unge reagerer med sinne eller aggresjon (sosiale eller utagerende vansker) eller angst eller depresjon (emosjonelle eller innagerende vansker), så blir resultatet at den unge får problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre.

Boka har følgende temaer:

  • atferdsforstyrrelser
  • hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD)
  • tics og Tourettes syndrom
  • autismespekterforstyrrelser
  • rusmiddelbruk
  • kognitiv svikt (utviklingshemning)
  • angstlidelser
  • depresjon
  • spiseforstyrrelser

Relasjonsvansker blant barn og unge henvender seg til lærerstudenter og lærere. Den er også aktuell for profesjonsutdanninger i pedagogikk, spesialpedagogikk samt sosial- og helsefag.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Richard Haugen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Han har publisert flere internasjonale artikler, kapitler i fagbøker og vært redaktør for bokserien Barn og unges læringsmiljø (4 bøker) samt Barns utvikling i barnehagealder og Barns utvikling i skolealder. Han har i tillegg skrevet Relasjonsvansker blant barn og unge. Haugen har også lang praksis som lærer og skoleleder.