Andrespråkslæring hos voksne (Ebok)

Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner

Forfatter:

Marte Monsen og Verónica Pájaro (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 268
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 5.55 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202711689
Kategori: Norsk som andrespråk
Fag: Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Andrespråkslæring hos voksne

Hvordan lærer voksne norsk som andrespråk?

Hvordan bør språkopplæringen være?

De fleste utgivelsene innen norsk som andrespråk handler om barns læring av norsk i skolen og i barnehagen. Voksne innlærere har ikke fått like stor oppmerksomhet i forskningen. Voksne lærer imidlertid ikke språk helt på samme måte som barn, og voksnes språklæring skjer i andre kontekster og under andre betingelser. Derfor er det viktig med en oppdatert bok om andrespråkslæring hos voksne spesielt, både for forskningens del og for didaktisk refleksjon.

Denne boka presenterer ny kunnskap om andrespråkslæring og andrespråksdidaktikk for voksne. Sentrale temaer er morsmålsbegrepet, språklige repertoar, investering, identitet, ordforråd, syntaks, numerasitet, lese- og skriveutvikling, Norskprøven, språkkrav og jobbintervjuer.

Forfatterne er forskere innen flerspråklighet og språklæring, og de undersøker temaene fra ulike perspektiver; kritiske, sosiolingvistiske, sosiokulturelle og kognitive. De drøfter også hvilke konsekvenser de nye innsiktene bør få for norskopplæringen.

Boka er aktuell for alle som er involvert i andrespråksfeltet og språkopplæringen i norsk, som politikere, forskere, studenter og skolefolk. Den er særlig nyttig for lærere som underviser voksne i norsk som andrespråk.

Til toppen

Andre utgaver

Andrespråkslæring hos voksne
Bokmål Heftet 2021
Forfatter(e)

Marte Monsen er professor i nordisk språkvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i språkvitenskapelige og norskdidaktiske emner på masterutdanning, i lærerutdanning og på etter- og videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteressene hennes er spesielt knyttet til sosiolingvistiske perspektiver på flerspråklighet og andrespråkslæring, samt tekstkyndighet (literacy) og kritiske perspektiver på testing og kartlegging av språk.

Verónica Pájaro er førsteamanuensis i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder om flerspråklighet, norsk som andrespråk, kommunikasjon og diskurs på lærerutdanninger og masterprogrammer. Hun har doktorgrad i sosiolingvistikk fra Multiling Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen hennes analyserte forhandlingen av profesjonelle identiteter og flerspråklige repertoarer i autentiske jobbintervjuer i Norge. Hun er opptatt av språk, makt, interaksjon og diskurs, og hennes forskningsinteresser inkluderer språk, migrasjon og arbeid.