Marte Monsen
© Foto: Atelier Klingwall

Marte Monsen

Marte Monsen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Tidligere har hun undervist i flere år i voksenopplæring for innvandrere. Hennes faglige interesseområder er særlig norsk som andrespråk, lesing og skriving og vurdering av språkferdigheter. Hun har skrevet en avhandling om læreres oppfatninger av standardiserte leseprøver, der hun har foretatt undersøkelsene på åttendetrinnsteamet ved tre ungdomsskoler.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform