Marte Monsen
© Foto: Atelier Klingwall

Marte Monsen

Marte Monsen er professor i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i språklige emner på masterutdanning, i lærerutdanning og på etter- og videreutdanningskurs for lærere. Monsen har skrevet doktoravhandling om lesetestene på ungdomstrinnet og læreres oppfatninger om disse. Forskningsinteressene hennes er gjerne knyttet til skriving, lesing, flerspråklighet, andrespråkslæring og testing og kartlegging av språk, og hun er spesielt opptatt av diskurs og makt i disse sammenhengene.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Språk/målform