Norsklab – øv til norskprøven

Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2), Norsk for viderekomne (B1-C1)
Nivå: Spor 3 - B2, Spor 3 - A2, Spor 2 - A2, Spor 2 - B2, Spor 2 - B1, Spor 3 - C1, Spor 3 - B1
Om læreverket Norsklab – øv til norskprøven

Norsklab er en digital øvingsressurs som hjelper deltakere i norsk som andrespråk med forberedelsene til norskprøven.

I Norsklab møter deltakeren de samme oppgavetypene som i norskprøven, og ressursen gir øvelse i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig fremstilling.

Øvingsoppgavene gir umiddelbar og tydelig respons på om svaret er rett eller galt. Det finnes også egne tester uten tilbakemelding underveis, som gir god trening til den faktiske prøven.

Med totalt over 500 oppgaver fordelt på de tre nivåene A1/A2, A2/B1 og B1/B2 gir Norsklab variert og målrettet øving på alle oppgavetyper i norskprøven innenfor lese-, og lytteforståelse og i skriftlig fremstilling.

Temaene i oppgavene samsvarer med læreplanen på de ulike nivåer, og oppgavene egner seg både til bruk i klasserom på digital tavle, og av deltakere på egenhånd.

Les forfatter Gro Smørdals innlegg på bloggen vår, Fagsnakk: Øv til norskprøven

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Inger Anne Mørch er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo, med fagene norsk, tysk, russisk og polsk. Hun har lang undervisningserfaring fra Oslo Voksenopplæring Rosenhof, der hun underviser i norsk for innvandrere på spor 2 og 3 på alle nivåer. De siste årene har Inger Anne særlig vært engasjert i undervisning på høyere nivå.

Jannecke Hofset har jobbet ved Voksenopplæringssenteret i Ålesund siden 1999. Hun har undervist på A1- til B2-nivå, spor 1 og 2 og Grunnskole for voksne.

Jannecke har skrevet masteroppgave om læreres syn på grammatikk i voksenopplæringen. Hun har vært engasjert av VOX i flere prosjekter, blant annet pilotering av den digitale norskprøven.

Gro Smørdal har jobbet som lærer ved Karmøy voksenopplæringssenter siden 2002 og som undervisningsinspektør fra 2007.

Gro har hatt ansvar for utviklingsarbeid på nivåene A1-B2 både for ansatte og elever ved skolen. Hun underviser på norskprøve-kurs, der elever får trening i alle språkferdighetene som gjør dem rustet til prøven. Gro har mastergrad i nordisk språk og litteratur.

Finn W. Fosen har i mange år jobbet ved Karmøy voksenopplæringssenter. Han har undervist i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, på nivåene A1, A2 og B1 samt i grunnskoleopplæring for voksne. Han har også vært rådgiver ved skolen, og deltatt i flere internasjonale EU-prosjekter innenfor voksenopplæringsfeltet.

Titler/bestilling