Kosmos Yrkesfag naturfag (LK20)

Naturfag vg1 yrkesfag YF

Fag: Naturfag YF
Nivå: Yrkesfag Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Kosmos Yrkesfag naturfag (LK20)

Kosmos til yrkesfag består av seks lærebøker skrevet til de ulike læreplanene for naturfag yrkesfag vg1 for LK20. Kosmos YF formidler naturfag på en enkel og motiverende måte. Et rikt utvalg av dagsaktuelle eksempler og forsøk, åpner for utforskning og skaper motivasjon og nysgjerrighet. Åpne forsøk gir rom for undring og økte muntlige ferdigheter.

De ulike Kosmos YF lærebøkene har egne deler som står til hvert utdanningsprogram til LK20 (Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020). De yrkesfagspesifikke delene utgjør 20-30 prosent. Kosmos YF lærebøkene gjør på den måten naturfaget relevant for elevenes utdanningsprogram.

Lærebøkene er alt i ett-bøker som inneholder teori, oppgaver og forsøk. Tekstene i Kosmos YF er skrevet for at det skal være motiverende og lett å lære naturfag. Underveis i teksten møter elevene på spørsmål som åpner for refleksjoner og gode diskusjoner i klasserommet. Lærebøkene har eksempler som gjør faget relevant for eget liv og utdanningsprogram. Kosmos YF har en ryddig struktur og er rikt illustrert med gode bilder og forklarende tegninger. Flere åpne forsøk gir elevene muligheter til å utforske, forklare og drøfte sammenhenger mellom naturfaglige fenomener.

Det elevene lærer i naturfag må være relevant for den utdanningen de skal ta. De første fire kapitlene er nesten like i alle lærebøkene. De to siste kapitlene er tilpasset de unike kompetansemålene i de ti læreplanene. For elevene på TP og BA handler det om at elevene må lære å vurdere materialer og energikilder. For elevene på HS og RM handler det om mikroorganismer og stoffer. Elevene på NA og SR skal lære mer om miljø og kretsløp i naturen. Elevene på EL skal lære om energi, oppvarming og enøk, mens elevene på IM skal lære om lyd og trådløs kommunikasjon. Fokus på avfall, forurensning og energibruk i produksjonen er også viktige temaer i de nye læreplanene.

Med Kosmos yrkesfag vil elevene på et tidligere tidspunkt lære mer om faget de skal jobbe med når de er ferdig utdannet.

Basis arbeidsbøker
Til Kosmos HS RM, NA SR og TP BA foreligger det egne Basis arbeidsbøker. Arbeidsbøkene har en kort repetisjon av teoristoffet og utfyllingsoppgaver.

Gratis elevnettsted
Elevene kan arbeide med forsøkene fra læreboka på nettstedet. Forsøkene kan leveres digitalt til lærer. Oppgaver, filmer og animasjoner skaper variasjon for elevene. Løsningsforslag til oppgavene i læreboka er lett tilgjengelig.

Pluss-lisens elevnettsted
Læringsstier med kort repetsisjon av teoristoffet. De samme tekstene foreligger i Kosmos Basis.

Lærernettsted
Lærernettstedet inneholder tavleboka, en digital utgave av læreboka. Den digitale tavleboka eller forslag til power-point-presentasjoner kan brukes i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Du som er lærer har oversikt over elevenes arbeid og kan sende skriftlige tilbakemeldinger direkte i elevenes forsøksrapporter. Lærernettstedet har årsplaner med undervisningsopplegg tilpasset ulike utdanningprogram.

Brettbok og Unibok er fullverdige digitale alternativer til læreboka.

Les om Kosmos SF (LK20) her.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Nærø var ferdig utdannet som sivilingeniør i fysikk og matematikk ved NTNU i 2013. Hun fullførte PPU ved NTNU i 2015 og har arbeidet som lærer i videregående siden 2013. Karoline er ansatt ved Fagerlia vgs i Ålesund og underviser i naturfag, fysikk og matematikk. Hun er medforfatter på Kosmos SF til fagfornyelsen.

Boye er lektor i fysikk og matematikk fra Universitetet i Oslo. Han har mer enn 40 års erfaring med undervisning i videregående skole og har vært forfatter på flere revisjoner av Kosmos-verket.

Heskestad har lang erfaring med undervisning i videregående skole. Han arbeider ved Tertnes vgs, en skole med bl.a. studieforberedende, idrett og toppidrett. Heskestad underviser i biologi, naturfag og geografi og har også undervisningskompetanse i kjemi. Han er forfatter på Kosmos naturfag SF og har tidligere vært medforfatter på biologiverket til Cappelen Damm, Bios biologi 1 og 2.

Halvorsen er utdannet cand. real med hovedfag i kjemi, fra Universitetet i Oslo. Hun har lang undervisningserfaring i naturfag, både fra yrkesfaglig- og studiespesialiserende utdanningsprogram. Halvorsen har vært forfatter for Kosmos YF i litt over 20 år.

Eggebø Valvik er lektor ved Stavanger katedralskole der han underviser i fysikk, matematikk, naturfag og programmering. Han har en mastergrad i matematikk fra NTNU i tillegg til videreutdanning i petroleumsteknologi. Svein Arne har arbeidet 10 år som ingeniør i Statoil med blant annet programmering.

Titler/bestilling