Kosmos SF naturfag (Fagfornyelsen LK20)

Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Fag: Naturfag SF
Nivå: Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen, Kunnskapsløftet
Om læreverket Kosmos SF naturfag (Fagfornyelsen LK20)

Kosmos SF formidler naturfag på en forståelig måte og gir elevene grunnleggende kunnskaper i naturfag vg1, studieforberedende og er skrevet til fagfornyelsen og læreplanen LK20. Refleksjonsspørsmål underveis i teksten gir rom for undring, økte muntlige ferdigheter og dybdelæring. Et rikt utvalg av forsøk åpner for utforskning og skaper motivasjon og nysgjerrighet.

Komponenter

Kosmos SF lærebok
Kosmos elevnettsted, gratis
Kosmos lærernettsted, lisens
Kosmos SF Unibok
Kosmos SF Brettbok

Kosmos SF er skrevet til fornyelsen av Kunnskapsløftet og foreligger våren 2020. De tre tverrfaglige temaene blir behandlet i kompetansemål der de naturlig hører hjemme. Kosmos SF har gratis tilleggsressurser på nett til elevene.

Gratis elevnettsted

Elevene kan arbeide med varierte, dagsaktuelle oppgaver tett knyttet opp mot tekstene i læreboka. Løsningsforslag til oppgavene i læreboka er lett tilgjengelig.

Digitale ressurser for lærer

Ny funksjonaliteten på nettstedet gjør at lærer enkelt kan kommentere innleverte oppgaver og følge med på elevenes progresjon og arbeid. Lærernettstedet inneholder tavleboka, en digital utgave av læreboka. Den digitale tavleboka kan brukes i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen.

Brettbok og Unibok er digitale alternativer til læreboka. Den digitale læreboka er fullverdige alternativer til den papirbaserte læreboka.

Les mer her om Kosmos YF som utgis i seks utgaver til fagfornyelsen LK20.

Kosmos påbygging kommer i ny utgave 2021.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Nærø var ferdig utdannet som sivilingeniør i fysikk og matematikk ved NTNU i 2013. Hun fullførte PPU ved NTNU i 2015 og har arbeidet som lærer i videregående siden 2013. Karoline er ansatt ved Fagerlia vgs i Ålesund og underviser i naturfag, fysikk og matematikk. Hun er medforfatter på Kosmos SF til fagfornyelsen.

Heskestad har lang erfaring med undervisning i videregående skole. Han arbeider ved Tertnes vgs, en skole med bl.a. studieforberedende, idrett og toppidrett. Heskestad underviser i biologi, naturfag og geografi og har også undervisningskompetanse i kjemi. Han er forfatter på Kosmos naturfag SF og har tidligere vært medforfatter på biologiverket til Cappelen Damm, Bios biologi 1 og 2.

Engan er lektor med bred bakgrunn i realfag og hovedfag i pollenanalyse fra UiB i 1996. Hun har undervist i videregående skole siden 1995, blant annet ved Fagerlia vgs i Ålesund og St. Svithun vgs i Stavanger. Engan jobber nå som lektor ved Stavanger Katedralskole hvor hun underviser i kjemi, naturfag, biologi og matematikk.

Agnete Engan har jobbet med Kosmos siden 2008, først med nettsidene og som medforfatter siden 2013. Hun har også jobbet med oppgaver og løsningsforslag til Kjemien Stemmer nettsider.

Mykland er utdannet innen biologi fra Universitet i Sørøst-Norge (USN), avdeling Bø. Hun har lang undervisningserfaring og er ansatt som lærer ved Bø videregående skole. Der underviser hun i fagene biologi, matematikk, naturfag og geografi. Mykland er medforfatter på Kosmos-verket for studieforberedende utdanningsprogram for fagfornyelsen.

Eggebø Valvik er lektor ved Stavanger katedralskole der han underviser i fysikk, matematikk, naturfag og programmering. Han har en mastergrad i matematikk fra NTNU i tillegg til videreutdanning i petroleumsteknologi. Svein Arne har arbeidet 10 år som ingeniør i Statoil med blant annet programmering.

Titler/bestilling