Kosmos SF naturfag (LK20)

Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Fag: Naturfag SF
Nivå: Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Kosmos SF naturfag (LK20)

Kosmos SF (LK20) er skrevet til læreplanverket i naturfag for fagfornyelsen. De tre tverrfaglige temaene blir behandlet i kompetansemål der de naturlig hører hjemme. Refleksjonsspørsmål underveis i teksten gir rom for undring, økte muntlige ferdigheter og dybdelæring. Et rikt utvalg av forsøk åpner for utforskning og skaper motivasjon og nysgjerrighet, og de gradvis mer utfordrende programmeringsoppgavene vil gjøre elevene i stand til å modellerer ulike naturfaglige fenomener.

Læreboka vil sammen med læreverkets digitale ressurser gi både elever og lærere de verktøyene de trenger for å lykkes med naturfaget på vg1 studieforberedende.

Kosmos SF (LK20) har både fysisk og digital lærebok:
Kosmos SF (LK20) lærebok
Kosmos elevnettsted, gratis
Kosmos lærernettsted, lisens
Kosmos SF (LK20) Unibok
Kosmos SF (LK20) Brettbok

kosmos.cdu.no

Motivasjon
Gjennomgående i boka finnes ulike spørsmål som skal skape undring og refleksjon, som f.eks. «Har vi fri vilje, eller er tankene våre kun et resultat av kjemiske reaksjoner satt i gang av ytre påvirkning?». Oppgavene og forsøkene til hvert kapittel er bygget opp slik at de skal engasjere og stimulere til nysgjerrighet og nytenkning. I tillegg har boka en rekke eksempler som ytterligere skal fascinere og engasjere elevene.

Dybdelæring
I følge UDIR skal elevene «utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i faget». Kosmos SF (LK20) dekker dette for eksempel ved å vise hvordan IR-stråling og radiobølger kan brukes til å overføre binære tall gjennom pedagogisk oppbygde tekster og illustrerende figurer. Oppgavene er bygget opp slik at elevene må reflektere og bruke kunnskapen de har tilegnet seg innenfor ulike områder. Læreboka har i tillegg en rekke pedagogiske videoer fra hvert tema som forklarer stoffet på en annen måte og som skal hjelpe elevene med å få en grundigere forståelse i faget.

Digitale ressurser for lærere
Med lisens får læreren tilgang til disse tilleggsressursene:

  • brukerveiledning
  • forslag til årsplan
  • Powerpoint-presentasjoner
  • løsningsforslag
  • oppgavebank
  • digital utgave av boka


Ny funksjonaliteten på nettstedet gjør at lærere enkelt kan kommentere innleverte oppgaver og følge med på elevenes progresjon og arbeid. Læreren kan også tildele elevene oppgaver og legge til egne opplegg. For tilgang til lærerinnholdet, må det kjøpes årlig lisens.

Gratis elevnettsted
Elevene kan arbeide med varierte, dagsaktuelle oppgaver tett knyttet opp mot tekstene i læreboka. Løsningsforslag til oppgavene i læreboka er lett tilgjengelig, og de finner alle forsøkene fra læreboka.

Kosmos Elev- og lærernettsted (LK20) er et godt supplement til læreboka, uavhengig om skolen velger papirbaserte eller digitale bøker.

Programmering
Det er lagt mye vekt på at programmeringsoppgavene både skal være læringsstøttende og at elevene skal kunne se nytten av oppgavene. Oppgavene er bygget opp slik at de vil være gradvis mer utfordrende, og gjøre elevene i stand til selv å lage enkle programmer som modellerer naturfaglige fenomener.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Nærø var ferdig utdannet som sivilingeniør i fysikk og matematikk ved NTNU i 2013. Hun fullførte PPU ved NTNU i 2015 og har arbeidet som lærer i videregående siden 2013. Karoline er ansatt ved Fagerlia vgs i Ålesund og underviser i naturfag, fysikk og matematikk. Hun er medforfatter på Kosmos SF til fagfornyelsen.

Heskestad har lang erfaring med undervisning i videregående skole. Han arbeider ved Tertnes vgs, en skole med bl.a. studieforberedende, idrett og toppidrett. Heskestad underviser i biologi, naturfag og geografi og har også undervisningskompetanse i kjemi. Han er forfatter på Kosmos naturfag SF og har tidligere vært medforfatter på biologiverket til Cappelen Damm, Bios biologi 1 og 2.

Engan er lektor med bred bakgrunn i realfag og hovedfag i pollenanalyse fra UiB i 1996. Hun har undervist i videregående skole siden 1995, blant annet ved Fagerlia vgs i Ålesund og St. Svithun vgs i Stavanger. Engan jobber nå som lektor ved Stavanger Katedralskole hvor hun underviser i kjemi, naturfag, biologi og matematikk.

Agnete Engan har jobbet med Kosmos siden 2008, først med nettsidene og som medforfatter siden 2013. Hun har også jobbet med oppgaver og løsningsforslag til Kjemien Stemmer nettsider.

Mykland er utdannet innen biologi fra Universitet i Sørøst-Norge (USN), avdeling Bø. Hun har lang undervisningserfaring og er ansatt som lærer ved Bø videregående skole. Der underviser hun i fagene biologi, matematikk, naturfag og geografi. Mykland er medforfatter på Kosmos-verket for studieforberedende utdanningsprogram for fagfornyelsen.

Eggebø Valvik er lektor ved Stavanger katedralskole der han underviser i fysikk, matematikk, naturfag og programmering. Han har en mastergrad i matematikk fra NTNU i tillegg til videreutdanning i petroleumsteknologi. Svein Arne har arbeidet 10 år som ingeniør i Statoil med blant annet programmering.

Titler/bestilling