Faktor

Gir gode læringsopplevelser i matematikk

  • Fag: Matematikk
  • Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Ungdomstrinnet
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, Arbeidsbok, Alt-i-ett-bok, Ekstra materiell, Lærerens bok, Fagnettsted, Digital ressurs
Titler/Bestilling

Med trygg progresjon, en god og utprøvd modell for differensiering og vekt på repetisjon, skaper du gode læringsopplevelser i matematikk ved bruk av Faktor.

Faktor er nå revidert på alle tre trinn.

I den reviderte utgaven har vi lagt til flere frie oppgaver. Den tydelige strukturen og differensieringen er beholdt. Vi har gjort justeringer i grunnboka med bakgrunn i tilbakemeldinger fra fornøyde brukere. Revisjonen er gjort oppslag for oppslag, slik at ny og revidert utgave kan brukes parallelt i klasserommet. Dersom skolen allerede bruker Faktor, går det fint å supplere med den reviderte utgaven.

Lærerens bok er utvidet med mer metodestoff og tips til en variert undervisning.


Grunnbok

Grunnboka har en rolig progresjon med kortfattet tekst og enkelt språk, slik at den skal passe best mulig for alle elever. Hvert delemne blir innledet med en problemstilling for å skape motivasjon for læring, og vanskelige oppgaver er merket spesielt. Hvert kapittel avsluttes med en liten test, «Prøv deg selv», etterfulgt av et sett med problemløsningsoppgaver, «Noe å lure på», og «Oppsummering». Bakerst i grunnboka er en «Manual for digitale verktøy» som elevene kan bruke til å slå opp i når de arbeider med kalkulator eller regneark.
 

Oppslag fra Faktor
 


Oppgavebok
Oppgaveboka inneholder oppgaver i tre vanskelighetsgrader til hvert kapittel i grunnboka, i tillegg til repetisjonsoppgaver. Bakerst i oppgaveboka fins øvingsoppgaver til den digitale manualen i grunnboka. Disse oppgavene kan løses individuelt eller danne utgangspunkt for et kurs i IKT for elevene.

Alternativ oppgavebok
Den alternative oppgaveboka er en engangsbok beregnet på elever som trenger særskilt tilrettelagt materiell i matematikk. Boka inneholder forenklet lærestoff og utfyllingsoppgaver med hovedvekt på trening av grunnleggende ferdigheter og begreper. Alle oppgaver blir vist med eksempler.

Lærerens bok
Lærerens bok er lagd som en parallell til elevenes grunnbok for å kunne gjøre undervisningen så effektiv og enkel som mulig for læreren. Hver side i grunnboka er forminsket for å gi plass til kommentarer, tips til undervisningen, fasit og henvisninger til oppgaveboken. Dette gjør det lettere for læreren å variere undervisningen og differensiere leksegivingen. Den nye utgaven av Lærerens bok har en utvidet metodedel.
 

Eksamensforberedende hefte
Det eksamensforberedende heftet vil være til god hjelp for elevene i eksamensforberedelsene. Heftet inneholder en komplett oppsummering av det viktigste lærestoffet på ungdomstrinnet med tilhørende oppgaver i tre vanskelighetsgrader.

Fordypningshefte
Fordypningsheftet er utviklet for elever som trenger større utfordringer i matematikk.

Regelhefte
Regelheftet samler alle matematiske regler og oppsummeringer fra grunnbøkene, samt digital manual for Excel og GeoGebra.

Faktor Digital (lærerlisens) med terminprøver
Lærerlisensen gir tilgang til terminprøver (nye sett blir laget vår og høst), tavlebøker av alle grunnbøkene, kapittelprøver med vurderingsskjema, komplette løsningsforslag til alle oppgaver i grunnbok og oppgavebok, fasiter, kopieringsoriginaler, 52 nøtter (utfordrende oppgaver) til hvert trinn, manualer og regelbok og andre oppdateringer og supplementer.  Alle prøver er tilgjengelige i redigerbare formater.

Elevnettsted
Elevnettstedet er åpent og krever ikke innlogging. Her fins øvingsoppgaver i tre kategorier og en kartlegger til hvert kapittel i grunnbøkene. Elevene finner også en regelbok, manualer fior regneark og GeoGebra og tidligere terminprøver.

Kartleggingsprøver i VOKAL

Helårsprøver og halvårsprøver til Faktor 8 er nå tilgjengelige i VOKAL. Prøver for 9. og 10. trinn kommer i løpet av skoleåret 2016/2017.

 

App for smarttelefon
I appen Eksamensklar får eleven oppgaver basert på kartlegging av egne ferdigheter og mål.

 

Illustrasjon Faktor
 

Forfatterbilde

Espen Hjardar

Espen Hjardar er matematikklærer ved Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad. Han har lang erfaring som matematikklærer i barne- og ungdomsskolen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Jan-Erik Pedersen

Jan-Erik Pedersen har mange års erfaring som matematikklærer og skoleleder i ungdomsskolen. Pedersen er en erfaren kursholder. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.