Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm

Fag: Matematikk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her!Det nye matematikkfaget finner du i Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm.

Matematikk 1-4 er skrevet til ny læreplan i matematikk til fagfornyelsen og er en videreutvikling av Radius 1-4. Matematikk 1-4 legger til rette for en variert undervisning som består av å tenke selv, å tenke sammen, å lytte til hverandres løsninger, å snakke matematikk, visualisere, generalisere, teste ut og utfordre seg videre.

Kjerneelementene i Matematikk 1-4

  • Alle delkapitler starter med en nøye utvalgt felles undring som oppfordrer til flere løsninger, og som stimulerer til samtale, kommunikasjon, utforsking og problemløsning.
  • Hvert kapittel har en filosofisk innledning som elevene kan kjenne seg igjen i, og som legger til rette for modellering, anvendelser, resonnering og argumentasjon.
  • Elevene blir presentert for mange ulike regnestrategier, slik at de etter hvert skal få evne til abstraksjon og generalisering.

Ønsker du deg et matematikkverk

  • Som gir en variert matematikkundervisning?
  • Som hjelper elevene med å utvikle fleksible regnestrategier?
  • Som introduserer matematikken ved hjelp av en spennende rammefortelling og sjarmerende figurer som elevene blir glade i?
  • Som legger til rette for dybdelæring?


Matematikk 1-4 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)
May-Else Nohr har bakgrunn som allmennlærer og arbeider nå som fagkonsulent og kursholder for Utdanningsetaten i Oslo. Hun har ledet ulike utviklingsprosjekter innen matematikkdidaktikk, og er også ressursperson og kursholder for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.
May-Else Nohr har skrevet masteroppgave om tallforståelse og mentale regnestrategier. Hun har i tillegg studert matematikkdidaktiske metoder fra Nederland og Singapore.
Hanne Hafnor Dahl har bakgrunn som allmennlærer og arbeider nå som fagkonsulent og kursholder for Utdanningsetaten i Oslo. Hun har ledet ulike utviklingsprosjekter innen matematikkdidaktikk, og er også ressursperson og kursholder for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.
Hanne Hafnor Dahl har skrevet masteroppgave om tallforståelse og mentale regnestrategier. Hun har i tillegg studert matematikkdidaktiske metoder fra Nederland og Singapore.
Titler/bestilling