Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm

Fag: Matematikk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her! Det nye matematikkfaget finner du i Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm.

Matematikk 1-4 er skrevet til ny læreplan i matematikk til fagfornyelsen og er en videreutvikling av Radius 1-4. Matematikk 1-4 legger til rette for en variert undervisning som består av å tenke selv, å tenke sammen, å lytte til hverandres løsninger, å snakke matematikk, visualisere, generalisere, teste ut og utfordre seg videre.

Kjerneelementene i Matematikk 1-4

 • Alle delkapitler starter med en nøye utvalgt felles undring som oppfordrer til flere løsninger, og som stimulerer til samtale, kommunikasjon, utforsking og problemløsning.
 • Hvert kapittel har en filosofisk innledning som elevene kan kjenne seg igjen i, og som legger til rette for modellering, anvendelser, resonnering og argumentasjon.
 • Elevene blir presentert for mange ulike regnestrategier, slik at de etter hvert skal få evne til abstraksjon og generalisering.

Ønsker du deg et matematikkverk

 • Som gir en variert matematikkundervisning?
 • Som hjelper elevene med å utvikle fleksible regnestrategier?
 • Som introduserer matematikken ved hjelp av en spennende rammefortelling og sjarmerende figurer som elevene blir glade i?
 • Som legger til rette for dybdelæring?


GRUNNBOK A OG B

Grunnbøkene er bygd opp rundt en spennende rammefortelling med sjarmerende figurer som elevene blir glade i. Hvert kapittel starter med en filosofisk innledning som elevene kan relatere til egen hverdag, og hvert delkapittel starter med en nøye utvalgt felles undring som oppfordrer til flere løsninger. I slutten av kapitlene er det en oppsummerende oppgave hvor elevene får brukt og vist sin kompetanse, og som fungerer som underveisvurdering.

ØVEBOK
Øveboka inneholder øveoppgaver til kapitlene i Grunnbok A og B og ekstra utfordrende oppgaver til elever som trenger større utfordringer enn Øve 2. Bakerst i øveboka er det foreldreveiledning med forslag til aktiviteter og oppgaver.

LÆRERVEILEDNING A OG B
- lærerens gode hjelper inn i fagfornyelsen!

Lærerveiledningen følger grunnboka side for side og inneholder det læreren trenger til den daglige planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Her finner du relevant fagstoff, metodiske tips, forslag til flere aktiviteter, forslag til utforsking og aktiv samhandling i klassen, samt tips til hvordan elevene kan jobbe praktisk og i kladdebok.

Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Dette er lærerens egen digitale ressursbank, med mye nyttig innhold.

I Digital lærerressurs finner du:

 • forslag til årsplaner
 • tavlebøker av grunnbøkene og øvebøkene
 • lyd til fortellingene tilknyttet grunnbøkene
 • arbeidsarkKOMPONENTER I LÆREVERKET
Matematikk 1. trinn
Matematikk 1A Grunnbok (i salg)
Matematikk 1B Grunnok (i salg)
Matematikk 1 Øvebok (i salg)
Matematikk 1A Lærerveiledning (i salg)
Matematikk 1B Lærerveiledning (i salg)

Matematikk 2. trinn
Matematikk 2A Grunnbok (i salg)
Matematikk 2B Grunnbok (i salg)
Matematikk 2 Øvebok (i salg)
Matematikk 2A Lærerveiledning (i salg)
Matematikk 2B Lærerveiledning (i salg)

Matematikk 3. trinn
Matematikk 3A Grunnbok (i salg)
Matematikk 3B Grunnbok (desember)
Matematikk 3 Øvebok (desember)
Matematikk 3A Lærerveiledning (november)
Matematikk 3B Lærerveiledning (januar 2022)

Matematikk 4. trinn

Matematikk for 4. trinn kommer i 2022.

Felles for matematikk 1., 2., 3. og 4. trinn

Digital læreressurs


Matematikk 1-4 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

May-Else Nohr har bakgrunn som allmennlærer og arbeider nå som fagkonsulent og kursholder for Utdanningsetaten i Oslo. Hun har ledet ulike utviklingsprosjekter innen matematikkdidaktikk, og er også ressursperson og kursholder for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.
May-Else Nohr har skrevet masteroppgave om tallforståelse og mentale regnestrategier. Hun har i tillegg studert matematikkdidaktiske metoder fra Nederland og Singapore.

Hanne Hafnor Dahl har bakgrunn som allmennlærer og arbeider nå som fagkonsulent og kursholder for Utdanningsetaten i Oslo. Hun har ledet ulike utviklingsprosjekter innen matematikkdidaktikk, og er også ressursperson og kursholder for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.
Hanne Hafnor Dahl har skrevet masteroppgave om tallforståelse og mentale regnestrategier. Hun har i tillegg studert matematikkdidaktiske metoder fra Nederland og Singapore.

Titler/bestilling