Den nye LUS-boken

En bok om leseutvikling

Birgita Allard, Margret Rudqvist og Bo Sundblad
  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788202307714
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 208
  • Nivå: Akademisk, Barnetrinnet 1-4
Mer info

LUS er utformet slik at elevenes leseutvikling beskrives ved hjelp av ulike kvaliteter, som for eksempel:
Punkt 4: Leser kjente ord i teksten ved hjelp av ordbilder.
Punkt 6: Bruker bokstavene for å lese ord i teksten. Korrigerer seg selv av og til.
Punkt 13: Bedre flyt i lesingen, står fast iblant.
Punkt 15: Leser flytende med god forståelse. Foretrekker stillelesing.
Punkt 18 A: Leser lett bøker der bare teksten fører handlingen videre, er boksluker.

LUS er et verdifullt pedagogisk verktøy i samarbeidet mellom lærer, elev og foresatte. Resultatene ved bruk av LUS kan anvendes som grunnlag for videre planlegging i skolen for lærere, ledere og politikere.

Denne boken er en oversettelse av de svenske bøkene Nya lusboken. En bok om läsutveckling og Komplement til Nya Lusboken. I denne utgaven er det i tillegg med et kapittel som tar for seg bruken av LUS i Oslo kommune.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.