MusPed:Research

Bøker i serien

MusPed:Research er en fagfellevurdert, vitenskapelig skriftserie som publiserer antologier innenfor temaet om musikkpedagogikk. Serien springer ut fra et tverrfaglig forskningsnettverk, kalt Musikkpedagogikk i utvikling. Målet med serien er å fremme ny kunnskap innen musikkpedagogikk og inspirere til dialog mellom forskere og faggrupper fra ulike musikkfaglige utdanningskulturer, for eksempel både kunstnerisk og vitenskapelig forskning.

Bøker i serien