William Brochs-Haukedal
© privat

William Brochs-Haukedal

Forfatteren er psykolog og økonom og arbeider som professor i ledelsefag ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han er også dekan for etter- og videreutdanningen ved NHH Executive. Etter psykologstudiene var han ansatt ved AFF og arbeidet særlig med det velkjente Solstrandprogrammet (lederutvikling). Senere tok han en master- og doktorgrad ved NHH med strategisk ledelse som tema. Han har også vært professor og instituttstyrer ved Institutt for samfunnspsykologi, UiB, hvor han spilte en sentral rolle i utviklingen av Bachelor- og Mastergradsstudiet i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Det psykologiske fakultet.

Faglig sett arbeider han med strategisk ledelse og ledelse i kunnskapsintensive virksomheter. Han er også opptatt av motivasjon i jobbsammenheng og har arbeidet med lønn og belønning samt utvikling av nye begrepsrammer for å analysere indre motivasjon.

Willam Brochs-Haukedal er en mye benyttet foredragsholder innenfor temaene ledelse, motivasjon og kunnskapsarbeid. Han har også lang erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling og benyttes jevnlig av større norske og internasjonale bedrifter.

Forfatteren kan også følges på Internett og Twitter, hvor noen aspekter ved blant annet arbeidspsykologi og ledelse utdypes og aktualiseres: www.williambrochs-haukedal.no www.williambrochs-haukedal.com http://twitter.com/williambrochs

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform