Vibeke Kieding Banik

Vibeke Kieding Banik

Vibeke Kieding Banik er historiker med Ph.D. fra Universitetet i Oslo. Banik har primært arbeidet og publisert innenfor jødisk historie, og hatt et post doc.-prosjekt om jødiske kvinners bidrag til integrasjon i Norge før andre verdenskrig.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform