Unni Fuglestad
© Foto: Elisabeth Tønnessen, UIS

Unni Fuglestad

Unni Fuglestad er universitetslektor i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun er lektor med hovedfag i historie, og har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen. Hun har arbeidet med videreutdanning av lærere og deltatt i prosjektene Ungdomstrinn i utvikling og Språkløyper.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform