Tore Hansen
© Universitetet i Oslo.

Tore Hansen

Tore Hansen (f. 1942) er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og var i vel ti år knyttet til Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i en bistilling. Gjennom sin 40 år lange karriere som lærer og forsker har han vært opptatt av offentlige utgiftsbeslutninger og offentlig budsjettatferd, med særlig vekt på analyser av kommunale finanser. Hansen har også i flere av sine publiserte arbeider drøftet betingelser for ivaretakelse av demokratisk praksis i styringen av kommunene. I de senere år har han også foretatt flere studier og analyser av regionalt styringsnivå, og særlig den statlige regionaliseringen som har funnet sted i Norge. Disse analysene omfatter en studie – sammen med medarbeidere på NIBR – av fylkesmannens rolle som koordinator, iverksetter, kontrollør og veileder for kommunale myndigheter. I tillegg til sin undervisning og forskning har Tore Hansen vært bestyrer for Institutt for statsvitenskap og dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har også vært styreleder for Norsk statsvitenskapelig forening og var medlem av styret for European Consortium for Political Research.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform