Theo A. Boer

Theo A. Boer

Theo A. Boer är lic.teol. från Uppsala universitet (1995) och dr.teol. från Universiteit Utrecht (1997). Han är professor i hälsovårdsetik vid Protestantse Theologische Universiteit, Groningen, medlem i nederländska halsorådet, och gästprofessor vid University of Sunderland. Från 2005–2014 var han medlem i en av de fem regionala kontrollkommissioner för utvärdering av eutanasi.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2