Stephen Sirris

Stephen Sirris

Stephen Sirris, ph.d., arbeider som førsteamanuensis ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole, Oslo. Han er studieleder for masterprogrammet i verdibasert ledelse og leder ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon. Han har arbeidserfaring som prest og som kantor i Den norske kirke. Han har særlig forsket på organisering og ledelse av profesjonelt og frivillig arbeid i ulike sivilsamfunnsorganisasjoner.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2