Stephen Sirris

Stephen Sirris

Stephen Sirris, ph.d., arbeider som professor ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole, Oslo. Han er leder ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon. Han har arbeidserfaring som prest og som kantor i Den norske kirke. Sirris har særlig forsket på verdier, organisasjonsidentitet samt ledelse av profesjonelt og frivillig arbeid i ulike sivilsamfunnsorganisasjoner.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4