Stephen Sirris
© VID vitenskapelige høgskole

Stephen Sirris

Stephen Sirris (PhD) er professor i organisasjons- og ledelsesfag og leder ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon, VID vitenskapelige høgskole. Sirris har særlig forsket på verdier, organisasjonsidentitet, samt ledelse av profesjonelt og frivillig arbeid i ulike sivilsamfunnsorganisasjoner.

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5