Profesjon og ledelse i Den norske kirke (Heftet)

Organisering av arbeid i en kirke i endring

Forfatter:

Stephen Sirris

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 294
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202748005
Kategori: Organisasjon og ledelse og Religion
Fag: Organisasjon og ledelse, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Profesjon og ledelse i Den norske kirke

Denne boka finnes også som gratis digital utgave på noasp.no.

Prester, diakoner, kateketer og kantorer er profesjonsutøvere som møter folk i gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter i menighetene. De ivaretar et samfunnsoppdrag, har innflytelse over kirkens praksiser, preger menighetslivet og utformer tjenestene. Profesjon og ledelse i Den norske kirke: Organisering av arbeid i en kirke i endring gir ny kunnskap om hva som kjennetegner Den norske kirkes profesjoner og hvordan disse best kan ledes.

Boken gir profesjonssosiologiske og ledelsesfaglige innsikter i allmenne og kontekstuelle fenomener ved kirkeprofesjonene. Sammenhenger mellom profesjoner, ledelse og organisering i Den norske kirke analyseres i lys av empiriske studier og et institusjonelt teoretisk rammeverk.

Forfatteren drøfter hvordan profesjonene utgjør en hensiktsmessig måte å organisere arbeid på. Et sentralt funn i boken er at kirkens profesjoner kjennetegnes ved kall, autonomi og kompleksitet. Disse særtrekkene bidrar til at verdibasert ledelse er særlig velegnet overfor profesjonene.

I arbeidet med ny kirkeordning inngår sentrale spørsmål om hvordan Den norske kirke med sin mangfoldige virksomhet skal ledes og organiseres. Denne boken bidrar til et større kunnskapsgrunnlag om fagledelse og profesjonenes rolle i dette komplekset.

Profesjon og ledelse i Den norske kirke er aktuell for forskere innen profesjonsstudier og organisasjons- og ledelsesfag samt praktikere; ansatte, kirkeledere og rådsmedlemmer. Boken er også relevant for studenter ved utdanninger som fører til kirkelig stilling.

Stephen Sirris (PhD) er professor og leder ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Stephen Sirris (PhD) er professor i organisasjons- og ledelsesfag og leder ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon, VID vitenskapelige høgskole. Sirris har særlig forsket på verdier, organisasjonsidentitet, samt ledelse av profesjonelt og frivillig arbeid i ulike sivilsamfunnsorganisasjoner.